NYHETER 2023-05-16 KL. 09:10

Livliga debatter under FN-dagen

Av Daniel Bergholm

Livliga debatter under FN-dagen
ANPASSNINGSBARA FN-dagen på Vallentuna gymnasium skapade många intensiva debatter, där eleverna fick utgå efter sitt eget land. Foto: Roffe Andersson

FN-dagen blev återigen ett populärt inslag på Vallentuna gymnasium. Efter en dryg termin av förberedelse fick elever chansen att visa upp sitt FN-land från dess bästa sida då allting avslutades med en ”grand finale” i Tellushallen den 10 maj.

För 27:e året fick elever i årskurs två på Vallentuna gymnasium genomföra FN-rollspelet. Under våren har de som går samhällsvetenskap- och ekonomiprogrammen fått välja ett FN-land och förbereda sig genom att skriva landrapporter. De har även skapat resolutioner tillsammans med andra länder.

På plats i Tellushallen var drygt 90 elever, där även elever från Kärrtorps och Upplands Väsby Nya gymnasium deltog. Generalsekreteraren för Svenska FN-förbundet, Cecilia Tengroth, inledde dagen med ett tal och efter det tog argumentationsrundorna över.

Där diskuterades några av världens svåraste frågor framme vid podiet. Stundtals blev det hätsk stämning i lokalen när representanterna försökte argumentera för sin rätt.

Stora frågor
Ordförande och ansvarig för att momenten sköttes enligt regelverket var Dan Molodyi. Han har själv varit elev på gymnasiet och deltagare på FN-dagen för ett par år sedan. Han berättar att trots en nervös start på dagen, där många hellre satt kvar på sin stol än att gå upp i talarstolen, lättade det snabbt upp och mot slutet var det flera resolutioner som skapade heta debatter.


BESLUT För tredje gången var Dan Molodyi ordförande för FN-dagen. Han tyckte att eleverna skötte sig exemplariskt vid talarstolen och under dagen kunde han fatta många beslut. Foto: Roffe Andersson


– Det har bland annat handlat om klimatkrisen, Rysslands invasion av Ukraina och koranbränningar. Många aktuella ämnen som eleverna valt själva. Sedan har eleverna också fått hantera en akut internationell krissituation tillsammans.

Dan Molodyi är själv från Ukraina och minns att han fick representera Ryssland. Att lära sig hur ett land resonerar och att argumentera för det framför en stor grupp människor minns han som både lärorikt och utmanande.

– Jag fick själv argumentera för något jag inte tror på och lärde mig samtidigt att slå hål på min egen argumentation. I förberedelserna får man lära sig om ländernas historia – som i sin tur lett till olika politiska ställningstaganden. Det ger mycket kunskap.

Unik upplevelse
Några av deltagarna från Vallentuna gymnasium var Alex Andersen och Sebastian Karström. Under våren har de fått lära sig Afghanistans sätt att se på världen. Trots att det varit begränsat med information att ta del av, från ett av få talibanstyren i världen, tycker båda att projektet varit spännande.

– Det är en unik upplevelse, då man vanligtvis inte tänker utifrån ett sådant perspektiv och representera ett land som har många dåliga sidor. Men det i sig har varit lärorikt, säger Sebastian och Alex fyller i.
– Det är något man inte hade gjort annars. Vi vet inte exakt vad de tycker om alla frågor, men då landet är väldigt instängt har det blivit en spännande utmaning för oss, och det gick bra.

Inget rätt eller fel
Samhällskunskapslärarna Linda Viklund och Maria Näktergal som anordnar dagen, är nöjda med att FN-dagen återigen skapar stort intresse hos eleverna och blir ett praktiskt inslag i kursen. Linda Viklund berättar att det är liknande ämnen som återkommer år efter år, men att dessa alltid är relevanta att föra diskussioner kring.

– Oavsett ämnen lär man sig att kunna inta en roll och argumentera för sin sak. Sedan kan man alltid garva över att man representerar Nordkoreas diktatur. Samtidigt får man en liten inblick i hur det kan vara och vi vill vara tydliga med att det kan vara svårt att säga vilka som har rätt och fel, alla går in med sina egna förutsättningar.

Vad hoppas ni att eleverna ska ta med sig från dagen?
– Ett självförtroende i att kunna diskutera stora frågor och en förståelse för hur världens länder skulle kunna gå samman för att lösa svåra situationer. Även om det inte är helt identiskt, får man en inblick i hur FN i stora drag fungerar, säger Maria Näktergal.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se