NYHETER 2024-06-18 KL. 10:52

Lovisedalsskolan inför mobilfri skola

Av Anneli Leijel

Från och med höstterminen 2024 införs mobilförbud på Lovisedalsskolan i Vallentuna. Samtliga elever från förskoleklass till årskurs 9 kommer att behöva lämna ifrån sig sina mobiltelefoner på morgonen och sedan återfås de efter skoldagens slut.

– Det här gör vi för att minska de störande momenten i undervisningen och för att ge de bästa förutsättningarna för eleverna att nå så goda resultat som möjligt, säger Sara Laurent, rektor på Lovisedalsskolan.

Lovisedalsskolan inför mobilfri skola
MOBILSTOPP. I höst låser Lovisedalsskolan in alla elevers mobiler under skoldagarna för att förbättra resultaten av skolundervisningen. Samtidigt görs andra åtegärder för att öka trivseln på raster. Foto: Adobe

Efter den senaste Pisa-undersökningen 2022, som mäter kunskaper i olika ämnen för elever runtom i världen, visade det sig att resultaten genomgående gått ner. Pandemin pekades ut som en trolig orsak, men också användningen av mobiltelefoner.

Fler klockor

I höstas beslutade den svenska regeringen att en ny lag ska fattas om mobilförbud i grundskolan. I väntan på den lagen har många skolor redan beslutat om mobilförbud i olika former. Det är vanligt att elever lämnar ifrån sig mobiltelefonen i början av skoldagen och får den när de ska gå hem. Men vissa skolor, som nu Lovisedalsskolan, väljer att gå ett steg längre och låsa in mobilerna hela dagen – även för högstadieeleverna.

– Det är väldigt många vårdnadshavare som hört av sig och tycker att det här är positivt. Inte en enda har hittills hört av sig med negativ feed back, berättar rektor Sara Laurent.

Ledningen på skolan har också haft dialog med elevrådet.

– De skulle föredra att vi inte hade mobilfri skola. Men de har också kommit med många bra förslag. Till exempel att vi behöver ha fler klockor uppsatta, så att man kan passa tiden. Det har vi beställt och de ska vara på plats i augusti.

Trivselledare

Eleverna har också frågat vad de ska göra i stället, när de inte får ha mobilen på rasterna, så samtidigt som mobilfri skola införs startar man konceptet med trivselledare. För att skapa en tryggare skolmiljö och bättre sammanhållning ska både personal och elever utses till trivselledare.

– Det blir fyra ur personalen och en från varje klass från och med årskurs tre som kommer att leda olika aktiviteter på rasterna. Det blir rörelseaktiviteter men också aktivitet kring cafeterian, berättar Sara Laurent.

Ett nytt sätt att betala i cafeterian, med ett särskilt kort som kan laddas på, kommer att införas. Detta eftersom eleverna inte längre kan betala med swish när de handlar.

Kränkningar mellan elever på sociala medier eller att en elev blir ofrivilligt filmad eller fotad, är också något som brukar lyftas fram som en anledning till att ha en mobilfri skola.

– I våra enkäter om trivsel och trygghet lyfter de yngre den oron, att de inte vet om de äldre fotar dem. Vi har aldrig haft något sådant ärende, men det är sådant som skulle kunna hända, säger Sara Laurent.

Hon tillägger att även om skolan inte kan komma åt kränkningar på sociala medier helt, så begränsas det ändå under dagtid när eleverna inte har tillgång till sin mobiltelefon.

Mjukare på Hagaskolan

På Hagaskolan har man sedan ett år tillbaka också infört mobilfri skoldag, men här ser reglerna kring mobilanvändandet lite annorlunda ut.

– Eleverna ansvarar själva för mobilerna och låser in dem i sitt skåp. Om de har idrott, då kan de lämna dem till idrottsläraren när de anländer till lektionen, berättar Anna Andréasson, rektor på Hagaskolan.

Eleverna får också hämta sin telefon när de handlar i skolans cafeteria, så att de kan swisha. Och årskurs 7-9 får använda sina telefoner på rasterna – när de är utomhus.

– I praktiken blir det endast på lunchrasten, som är den längre rasten, säger Anna Andréasson.

När hon ser tillbaka på året som varit med mobilfritt tycker hon att det fungerat bra.

– Eleverna umgås på ett annat sätt än man gör med mobiltelefonerna. Det finns biljard, pingis och sällskapspel. Miljön inne i skolan är fri från störningar från mobilerna. Men vi fortsätter att utvärdera detta tillsammans med elevrådet, säger Anna Andréasson.