NYHETER 2023-09-07 KL. 08:05

”Machokultur” i fokus på Galaxy

Av Daniel Bergholm

”Machokultur” i fokus på Galaxy
FÖRELÄSNING. Under föregående vecka höll Attila Yoldas föreläsningen "Från en kille till en annan" för samtliga elever i mellanstadiet och högstadiet på Hagaskolan. Foto: Daniel Bergholm

Hundratals elever på Hagaskolan samlades förra veckan för att lyssna på journalisten och författaren Attila Yoldas. Fokus låg bland annat på mansnormer, psykisk ohälsa, relationer, kvinnosyn och utgjorde en del av skolans värdegrundsarbete.

Några av eleverna som deltog var Theo Namslauer och Michelle Billberg, som går i årskurs nio. De båda är överrens om att föreläsningen är viktig och att kunskap om dessa ämnen behöver förmedlas redan i skolåldern.

DISKUSSION

Flera ungdomar på Hagaskolan har själva upplevt hur "machokulturen" börjat redan tidigt under skolåren och att det är viktigt att det börjar pratas om, även bland eleverna.

Foto: Daniel Bergholm

– Att få insikt och reflektera kring exempelvis normer är viktigt, eftersom man inte alltid är medveten om sitt beteende, säger Michelle Billberg, och Theo fyller i.

– Definitivt. Det handlar också om att förstå att det man gör och säger på exempelvis skolgården kan få konsekvenser.

”Tuff fasad”

Under en stor del av föreläsningen diskuterade Attila Yoldas de typiska kännetecknen för att vara ”man”. Och att kraven att vara tuff, stark och våldsam – den typiska machokulturen – existerar redan i skolåldern. Det är något som både Michelle och Theo har upplevt själva.

– Jag skulle säga att det är väldigt vanligt att som kille förväntas agera på ett visst sätt, att inte visa känslor och ha en tuff fasad utåt, säger Michelle.

– Att leva upp till en viss norm är något som pågår dagligen, och är en bild som man förväntas motsvara. Man borde säga ifrån mer, men det kan vara svårt i stunden att inse vad som pågår, tillägger Theo.

Även Alva Brozin och Evin Khaled, elever i årskurs 7, samt Elmer Högman i årskurs 8, instämmer med beskrivningen av hur machokulturen ser ut idag och är något som de upplever i sin vardag.

– Det krävs att man börjar ta diskussionen och inse att problemet inte kommer att lösa sig självt, säger Alva Brosin.

För Linda Rainsson och Åsa Edenfeldt, biträdande rektorer på Hagaskolan, var föreläsningen ännu ett steg i skolans pågående arbete som handlar om avvikande normbeteenden, ungas liv på internet och psykisk ohälsa.

– Vi har sett utvecklingen under en lång tid. Det här året hoppas vi kunna ta till nya perspektiv för att visa eleverna vilka beteenden som inte är acceptabla, säger Linda Rainsson.

Sociala medier

Framför allt påpekar Linda Rainsson utvecklingen på sociala medier som en tuff motståndare för skolan. Där påverkas eleverna av negativa beteenden och är också en arena där många konflikter uppstår som är dolda för skolpersonalen.

– Problemen landar till slut i knät hos oss och som vi får brottas med. Värderingarna och bråken som uppstår på nätet är svåra för oss att hantera, konstaterar hon.

Föreläsningen var riktad mot elever i mellan- och högstadiet, och både Linda och Åsa hoppas att man framöver kommer att kunna identifiera problematiken i ett tidigt skede, innan det eskalerar.

– Precis som Attila betonade så är det en trappa där mindre händelser till sist kan leda till mer allvarliga situationer som får stora konsekvenser, säger Linda Rainsson och Åsa Edenfeldt lägger till.

– Det är viktigt att inte betrakta detta som en enstaka temadag, utan som en del av ett större och systematisk arbete.

Daniel Bergholm

daniel@vallentunanya.se