NYHETER 2022-03-10 KL. 14:10

Manifestation i Vallentuna centrum för klimatet

Av Daniel Bergholm

Förra fredagen höll fältbiologerna i gruppen ”Klimatsmart Vallentuna” en manifestation för klimatet. Syftet var att kunna värva fler medlemmar till gruppen och samtidigt informera om klimatflyktingar.

Manifestation i Vallentuna centrum för klimatet
Fältbiologerna från Klimatsmart Vallentuna anordnade en manifestation för klimatet som riktade sig mot ungdomar. Bild fr. vänster: Lovisa Fogelberg, Charlotta Leineweber, Sarah Stichel. Foto: Roffe Andersson

– Vi vill bli fler. Det är viktigt att man kan organisera sig på lokal nivå, det är där allt börjar, säger Charlotta Leineweber, fältbiolog i Vallentuna.

Syftet med manifestationen är att främst att rikta in sig och informera ungdomar om att de finns och verkar i Vallentuna.

De vill även informera om de stundande problemen som kan komma med ett stort antal klimatflyktingar.

– Problemen som kan bli när det blir för stor klimatpåverkan är något som främst kommer drabba kommande generationer. Därför anser vi att det är bra att prata med unga om just detta, säger hon.

Behövs fler ungdomar
Att värva medlemmar är en viktig del av deras arbete. I gruppen ”Klimatsmart Vallentuna” så har intresset och antalet medlemmar ökat, men de saknar en del engagemang från yngre personer.

– Intresset för miljön har ökat igen de senaste åren. Men vi skulle önska att det även ökar bland yngre personer. Det behövs verkligen i Vallentuna, säger Charlotta Leineweber.

Fältbiologerna ligger bakom dagens manifestation, men den görs även i samarbete med Grön Ungdom.

– Vi har en medlem som också är medlem i Grön ungdom. Det är en anledning till att vi gör det här gemensamt, säger hon.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se