NYHETER 2024-05-08 KL. 14:35

Miljöskandalen i Okvista växer

Av Anneli Leijel

”Vi vill veta när vi kan få kommunalt vatten”, säger Anna som bor i en av de drabbade fastigheterna.

Miljöskandalen i Okvista växer
TORRLAGDA. Två av familjerna på syrenelundsvägen bor i fastigheter med förhöjda PFAS-värden. De kan inte längre dricka vattnet. På bilden, Leo - son till Anna och Kenny – Kenny, Sofia, Anna och Erik. Foto: Roffe Andersson

I mars berättade Vallentuna Nya att tre privata fastigheter i Okvistaområdet har så höga halter av miljögiftet PFAS i sina brunnar att de inte längre kan dricka vattnet. Efter provtagning har det nu visat sig att ytterligare två fastigheter med egen brunn – på andra sidan Arngarnsvägen – också har förhöjda halter av PFAS och inte kan dricka sitt vatten.

– Kommunen ville först inte provta här. De tyckte att vi låg för långt ifrån de andra drabbade fastigheterna. Men efter att vi grannar gått ihop och krävt det så provtogs även våra brunnar, berättar Anna, som bor i en av de två fastigheter som konstaterats ha över gränsvärdet för PFAS och därför inte längre ska använda dricksvattnet från den egna brunnen.

Långt till tappställe

När provresultatet kom för några veckor sedan blev de båda fastighetsägarna kontaktade av Martin Rodell, miljöchef på Vallentuna kommun. Han berättade om provresultatet och de uppmanades att inte längre dricka vattnet.

– Vi frågade också om vi kunde få en nödtank med kommunalt vatten uppställd utanför huset, som vi vet att de andra drabbade fastigheterna i Okvistaområdet fått, men det kunde vi inte få, för att Roslagsvatten inte kunde garantera vattenkvalitén i tanken. I stället behöver vi ta oss en kilometer till tappstället i Okvista för att hämta dricksvatten, berättar Anna upprört.

LÅNGVÄGA. För de drabbade är det inte längre bara att vrida på kranen för vatten. De måste planera in hämtning med dunkar. Foto: Roffe Andersson

När Vallentuna Nya kontaktar Martin Rodell för att få en förklaring till detta med nödvattentankarna, som fastigheterna i Okvista fått, men inte fastigheterna på Syrenelundsvägen, säger han att även de tankarna ska tas bort.

– De kommer tas bort till sommaren. Enligt Roslagsvatten går det inte att garantera kvalitén i dem när de står länge. Det som erbjuds är tappstället i Okvista.

Hemma hos Anna och Kenny finns också två tonårsbarn och husdjur. Det går åt väldigt mycket vatten och huset är fullt av vattendunkar och kylen av vattenflaskor.

– Redan i mars blev vi lovade ett informationsmöte med kommunen, men vi har ännu inte hört något om det. Vi vill veta när man kan dra hit kommunalt vatten, hur ser tidsplanen ut? I vårt senaste mejl till Martin Rodell föreslog jag att vi kunde byta boende en vecka, han kunde komma och bo här och se hur mycket vatten vi förbrukar, säger Anna och fortsätter:

– Kommunen vill att vi ska ha tilltro till dem. De är stolta över sitt miljöarbete. Men när det gäller det här får vi inga svar, inte ens ett informationsmöte.

TUNGT. Ett litet glas vatten kan innebära tungt och bökigt förarbete med dunk. Foto: Roffe Andersson

På grannfastigheten bor Sofia och Erik med sina två barn. De har bott här sedan 2021 och som alla fastighetsägare med egen brunn har de provtagit sin brunn – men PFAS är inte något som ingår i en vanlig provtagning. Det visade sig tidigt att vattnet var så pass otjänligt att de var tvungna att skaffa ett minireningsverk.

– Det är en stor kostnad med minireningsverket. Både i investering och underhåll. Vi vill ha kommunalt vatten, säger Sofia med eftertryck.

Märkligt bemötande

Den 29 april var det möte i kommunfullmäktige i Vallentuna. Fyra personer från de drabbade fastigheterna, på båda sidor om Arngarnsvägen, var på plats för att ställa de frågor de anmält fem dagar tidigare till allmänhetens frågestund. Men eftersom kommunstyrelsens ordförande Johan Skog (M) var sjuk, skulle de först inte tillåtas ställa frågorna, då ingen annan kunde svara.

– Men flera andra partier ville att vi skulle få ställa våra frågor, så till sist fick vi göra det, men vi fick ju inga svar. Svaren ska komma på nästa fullmäktige, om två månader. Jag förstår inte varför vi inte kan få svaren tidigare, säger Anna.