NYHETER 2022-09-29 KL. 09:00

Nazisthälsningar på Vallentuna gymnasium

Av Daniel Bergholm och Uffe Lindeborg

Nazisthälsningar på Vallentuna gymnasium
STÖKIGT. Tilltaget under lektion rubriceras som hets mot folkgrupp. Foto: Roffe Andersson

Under en lektion på Vallentuna gymnasium valde några elever i en av skolans klasser att göra nazisthälsningar mot varandra och även uttrycka det nazistiska budskapet ”sieg heil”.

Med anledning av det har Vallentuna kommun, genom skolans rektor Johan Klinberg, gjort en polisanmälan då man anser att eleverna gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp.
I en rapport som en specialpedagog skrivit efter en screening av en av klasserna på skolan framkommer flera detaljer som sticker ut. Utöver att lektionen var stökig med elever som skrek, svor och kastade saker, skedde även händelser som kan kopplas direkt till nazismen.

Skriker på tyska
Efter att klassens mentor lämnat klassrummet för att hämta rektor eller biträdande rektor bekrivs det i rapporten hur en elev står upp och gör en nazisthälsning mot en annan elev som svarar med att göra samma hälsning tillbaka.

Vidare skriker eleverna på tyska samtidigt som man marscherar mot dörren och drar handen till huvudet. När biträdande rektor kommer in avslutar man med uttrycket ”Sieg Heil” och sätter sig ner. Flera elever uttryckte i samband med detta sitt missnöje över klassens beteende.

Johan Klintberg, rektor på Vallentuna gymnasium, har blivit ombedd av polisen att inte uttala sig gällande händelsen då det är en pågående polisutredning.

– Det är ett brott som behöver utredas och där har polisen uttryckligen bett oss att inte lägga oss i, men vi hoppas att de tar utredningen på allvar, säger han.

Än har man inte tagit till några åtgärder likt att tillämpa avstängningar för händelsen i klassrummet, utan man har valt att avvakta innan all fakta om händelsen ligger på bordet.

– Det är helt oacceptabelt om det är så här det har gått till och då måste vi agera mot det. Sedan har skolan ett sytematiskt värdegrundsarbete som vi ständigt måste fortsätta att arbeta med.

Vallentuna kommun yrkar i sin polisanmälan ersättning för att åtgärda skadorna.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se
Uffe Lindeborg
uffe@vallentunanya.se