NYHETER 2022-06-02 KL. 14:00

Nu kan du se planen för ditt nya eller befintliga område

Av Daniel Bergholm

Nu kan du se planen för ditt nya eller befintliga område
Översiktsplaneraren Daniel Jarl är nöjd med den interaktiva "kommunkartan", som kartlägger alla byggplaner. Foto: Roffe Andersson

Om man är intresserad av kommande byggplaner runt omkring i kommunen, då finns det två system Vallentuna kommun använder sig av för att delge den informationen.

I den ena tjänsten ”kommunkartan”, finns samtliga detaljplaner, både gällande och pågående, som kan hjälpa både människor som vill flytta hit eller de som bara vill få en bättre koll på vad som händer i ens närområde.

– Syftet är att förenkla. Både för oss, invånarna i kommunen och utvecklare, säger kommunens avdelningschef för översiktsplanering Daniel Jarl.

Utöver den tjänsten finns en ”digital översiktsplan” som visar kommunens planerade markanvändning till 2040. Den utvecklades som ett komplement till den traditionellt tryckta versionen som funnits länge och är en interaktiv plan där all information samlas på karta.

– Den är till för att visa upp kommunens idé om hur Vallentuna ska se ut på lång sikt. Vilka områden som kommunen är positiva till utveckling och i vilka som inte är det, samt vad för typ av användning området ska ha, säger han.


Daniel Jarl påpekar att systemen kan hjälpa invånarna att hålla koll på vad som händer i ens närområde eller för bostadsspekulanter som vill flytta hit. Foto: Roffe Andersson


Komplement
Men för den som är mer intresserad av vad som händer i ens närområde, finns den inte så välkända ”kommunkartan”.

– I den kan du se gällande detaljplaner, samt var det just nu sker detaljplanering. Detta kan vara användbart om man exempelvis är bostadsspekulant och vill ha reda på vad som kommer ske i området framöver, säger Daniel Jarl och fortsätter.

– I stället för att bläddra i en PDF, ser vi att det här systemet underlättar för de som har synpunkter på olika byggprojekt och att man även ska kunna lämna sina synpunkter direkt på karta, säger Daniel Jarl.

Hur kan kommunkartans system hjälpa privatpersoner i kommunen?
– Den underlättar och spar tid. Man kan få fram den information som man är intresserad av snabbt. Den uppdateras så fort ett beslut fattats om att påbörja en detaljplan, säger Daniel Jarl.
Vallentuna är en ständigt växande kommunen och bara till nästa år väntas befolkningsmängden öka med ytterligare 1000 personer. Enligt Daniel Jarl finns därmed flera projekt som man kan kolla upp på kommunkartans detaljplanering:

Daniel Jarl påpekar att exempelvis mindre bostadsprojekt inte redovisas på kommunens hemsida utan fokuset ligger på det som har ett stort allmänintresse.

– Generellt sett har vi lärt oss att på de mindre orterna i kommunen finns det ett stort lokalt engagemang för hela bygden. Då är det bra att ha koll på att detta system finns, säger han avslutningsvis.

Så här gör du för att komma åt den digitala översiktsplanen:
Gå in på hemsidan: vallentuna.se, sök på ”digital översiktsplan” eller ”kommunkarta”.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se