NYHETER 2024-04-11 KL. 08:45

Nu minskar andelen laddbara bilar i Vallentuna

Av Jens Finnäs, Newsworthy

Nu minskar andelen laddbara bilar i Vallentuna
LADDAR. Vallentuna ligger i framkant när det gäller att välja elbil, men nu har andelen nyregistrerade elbilar sjunkit. Foto: Adobe

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning de senaste åren, men under första kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Vallentuna kommun. Den slopade elbilsbonusen får elektrifieringen att stanna av.

Under första kvartalet 2024 var 57 procent av alla nyregistrerade personbilar i Vallentuna laddbara (sammanlagt registrerades 127 nya bilar).

Merparten av de laddbara bilarna var rena elbilar (41 procent av alla). Fossildrivna bilar utgjorde 38 procent av nyregistreringarna.

De senaste åren har vi sett en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Under slutet av 2023 och början av 2024 har utvecklingen stannat av.

I Vallentuna var andelen laddbara bilar under första kvartalet också lägre än under fjärde kvartalet 2022 då rekordet hittills noterades (72 procent).

Avstannad elektrifiering

I november 2022 slopade regeringen elbilsbonuen. På grund av långa leveranstider har det dröjt innan effekterna av regeländringen börjat synas i statistiken, men nu ser vi vikande kurvor både i antal nya elbilar och andel elbilar av alla nyregistreringar i riket som helhet.

Den slopade elbilsbonusen har fått laddhybriderna att göra en liten comeback. Men i Vallentuna registrerades det under det senaste kvartalet 52 elbilar och 21 laddhybrider. Följande graf visar utvecklingen över tid.

Här säljs det flest laddbara bilar

I hela landet var 53 procent av alla nya bilar laddbara under första kvartalet. Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet, vilket till stor del förklaras av att många leasingföretag har sitt säte i länet. I Stockholms län var 65 procent av nyregistrerade bilar laddbara.

Jämfört med andra kommuner säljs det förhållandevis stor andel elbilar och laddhybrider i Vallentuna. Under första kvartalet var nyregistreringen 46:e högst i hela landet (bland 290 kommuner).

Jens Finnäs, Newsworthy