NYHETER 2023-05-16 KL. 08:20

Nu rustas Björkby-Kyrkvikens naturreservat upp

Av Anneli Leijel

Nu rustas Björkby-Kyrkvikens naturreservat upp
PROMENADVÄG. Många tycker om att promenera intill Vallentunasjön, nu blir det ännu bättre. Foto: Privat

Nya bänkar och bättre gångstig och snart är vattenbufflarna, fåren och korna på plats.

Nu finns det nya bänkar uppsatta i Björkby-Kyrkvikens naturreservat och en del av stigen har plattats till och grusats.

– Det här är första delen som nu är gjord. Det är en del av projektet att göra en vandringsled runt Vallentunasjön och att komplettera där det är sämre och svårare att ta sig fram idag, berättar Johan Carselind, gatu- och parkchef på Vallentuna kommun.

På sikt ska hela vandringsleden runt Vallentunasjön, som går i Vallentuna kommun, grusas upp så att det blir ett jämnare och bättre underlag att ta sig fram på.
De nya bänkar som kommit upp är i metall.


PAUSPLATS. En parkbänk vid Kyrkviken, med koll på Kvarnen. Svårslaget mys på hemmaplan. Foto: Privat


– Det är hållbart och relativt underhållsfritt, säger Johan Carselind.

Just nu händer det mycket kring naturreservatet Björkby-Kyrkviken och Kvarnbadet. Området är utpekat av kommunen som en grön nod och ett besöksmål för rekreation och fritid.

Sedan en tid pågår arbetet med våtmarksparken nära Vallentunasjön. Här kommer det bli en fin naturpark med dammar, träd och blommor.

– Schaktarbetena blir klara i höst och nästa vår ska träd och blommor planteras. Vi kommer också att renovera bron över Ormstaån ner mot vattnet, berättar Johan Carselind.

Nytt för i år är också de djur som kommer att beta i tre olika hagar längs med Vallentunasjön. Den 15 maj kommer de asiatiska vattenbufflarna. De ska hålla till i en inhägnad nära vattnet. Lite senare i juni kommer bohuskullakor som placeras i en annan hage, samt får. Alla tre betesdjuren ska hjälpa till att underhålla marken. Det fåren betar ner kan eventuellt behöva kompletteras med maskinell röjning lite senare.

När man promenerar i Björkby-Kyrkviken kommer man att kunna se djuren på nära håll.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se