NYHETER 2021-03-31 KL. 14:40

Nu ska skrotbilarna bort från kommunen

Av Hege

Nu ska skrotbilarna bort från kommunen

RETAR UPP VALLENTUNABOR. Återkommande felparkeringar och misstänkt dumpning av skrotbilar engagerar Vallentunabor. Många klagar till kommunen.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Övergivna och "fulparkerade" fordon har blivit en trygghetsfråga

Det är inte bara dålig belysning och buskage som får Vallentunaborna att känna otrygghet. Även skrotbilar som lämnas på olika parkeringar ger dåliga vibbar.

Kommunen har från år 2017 till och med 7 januari 2021 stått för bortforsling av tolv utbrända fordon samt 130 fordon för skrotning, merparten personbilar. Samtliga har bedömts som fordonsvrak.
– Naturvårdsverket uppskattade år 2015 att kommunerna årligen tar hand om 10 000 skrotbilar, plus att polisen tar hand om ytterligare några tusen, samt att enbart bärgning kostar 2 000–8 000 kr per fordon, berättar Ann Wahlström, handläggare på kommunledningskontoret.

"Nu ska vi lyfta fram åtgärder"
Ett förslag från ett parti i Vallentuna var att införa övervakningskameror på infartsparkeringar för att främja tryggheten och förebygga skadegörelse. Men när kommunen nu utrett eventuell kamerabevakning och sett över klagomål som gäller parkering under de fyra senaste åren visar det sig att problemet inte bara gäller infartsparkeringar, och därför är det inte aktuellt med kameraövervakning där.
– När vi tittar lite djupare i det här är det så att varken kommunens trygghetssamordnare eller polisen eller brandförsvaret upplever att det är problem med fordonsrelaterade brott kopplade till just infartsparkeringar. Däremot får kommunen mycket synpunkter från invånare som upplever att det är otryggt och osnyggt när det står övergivna bilar i kommunen. Nu ska vi lyfta fram åtgärder, säger Ann Wahlström.

Bilar som dumpats är inte helt lätta att ta hand om. Det går inte att bara forsla bort dem, ägaren måste först kontaktas och ges tid att själv flytta sin bil.
– När det gäller många av de övergivna bilarna går det inte att få tag på en ägare. Och hittar man ägaren har hen 70 fordon, det kan vara en så kallad målvakt. Om kommunen forslar bort bilen går det att skicka faktura till ägaren men jag skulle säga att det är i undantagsfall som den betalas, säger Ann Wahlström.

Egentligen är det inte kommunens skyldighet att ta sig an skrotbilar.
– Det är skattebetalarna som får ta kostnaderna. Men i botten ligger att den skrotningspremie som fanns förut togs bort. Kommunerna borde gå samman till regeringen och begära att den infördes igen.

Utökad bevakning
I utredningen har kommunens tjänstemän lämnat förslag för att främja trygghet och att lättare komma till rätta med problemet med skrotbilar.
– Möjliga åtgärder kan vara parkeringsavgifter och tidsbegränsad parkering för att det ska gå snabbare att se om en bil är övergiven. Men det är inte helt enkla frågor som därför behöver behandlas av kommunens förtroendevalda.

De insatser som utredningen föreslår är utökad parkeringsbevakning, höjning av avgifter för felparkering, P-avgifter och tidsbegränsningar för infartsparkeringar, plus upprustning av den offentliga miljön på infartsparkeringar.
– Kommunen arbetar systematiskt med trygghetsfrågor och brottsförebyggande arbete och från 2021 gör kommunen en extra satsning på trygghetsskapande åtgärder.

Många av kommentarerna som kommit in till kommunen handlar om hur långsamt det går att få bort skrotbilarna. Men Ann Wahlström försvarar kollegorna på kommunen.
– Mina kollegor på gatu- och parkavdelningen gör ett fantastiskt jobb och det går faktiskt väldigt snabbt, med tanke på regelverket som finns.