NYHETER 2023-12-21 KL. 10:15

Nu tar kommunen över skolskjuts i egen regi

Av Anneli Leijel

Egen transportservice ska sköta skolskjuts och resor inom den sociala omsorgen.

Nu tar kommunen över skolskjuts i egen regi
HOPPFULL. Åsa Allestam, chef för Transportservice, ser många möjligheter med att kommunen tar över och kör i egen regi. Foto: Roffe Andersson

Från 1 januari 2024 tar Vallentuna kommun över de samhällsbetalda resorna. Skolskjuts, mattransporter och resor inom den sociala omsorgen, bland annat till daglig verksamhet, kommer nu att utföras av den nya avdelningen Transportservice.

– Det här gör vi för att vi vill ha en bättre service mot kunden. Vi ser en stor vinning i att sköta detta internt, säger Åsa Allestam som från 1 december är chef för Transportservice.

Nya fordon

Inför uppstarten av den nya avdelningen har cirka 20 fordon köpts in och ett 20-tal personer anställts som ska sköta körningarna. Inflyttningen till det nya kontoret, som ligger i Rosendals industriområde, har nyligen påbörjats.

Leveransen av alla fordon, som alla är elbilar, kommer att ske inom de närmsta veckorna. Det är flera personbilar, färdtjänstbuss och två lastbilar.

– Vi har redan tagit över mattransporterna. Efter nyår börjar vi direkt med de övriga körningarna, det blir en mjukstart de första dagarna och sen kör vi för fullt när skolorna börjar i januari, berättar Johan Carselind, gatu- och parkchef, som också varit tf chef för den nya avdelningen fram till 1 december.

Fungerade dåligt

Våren 2023 fattade kommunfullmäktige beslutet om att Vallentuna kommun skulle ta över de samhällsbetalda resorna i egen regi. Anledningen var det missnöje som uttryckts mot dessa resor, som varit upphandlade och skötts av tre olika entreprenörer.

I den utredning som föregick beslutet fanns flera klagomål. Det handlade till exempel om transporter som inte kom i tid, eller inte kom alls.

– Det har fungerat dåligt tidigare. Personer har släppts av på fel ställe, inte kommit i tid och så vidare. Nu när vi har rekryterat personal har det primära för oss varit att man kan ta hand om människor, vara medmänsklig, säger Johan Carselind.

HOPPFULL. Åsa Allestam, chef för Transportservice, ser många möjligheter med att kommunen tar över och kör i egen regi. Foto: Roffe Andersson

Inget pengabeslut

En av fördelarna med att ha de samhällsbetalda resorna i egen regi är också att det inte finns någon annan verksamhet att konkurrera med, säger han.

– En chaufför kan inte säga att de inte tar en resa, utan det är de här körningarna som gäller och inga andra.

Initialt innebär inrättandet av avdelningen Transportservice en ökad kostnad för kommunen, eftersom nya fordon köps in. Men på sikt räknar man inte med någon ökad kostnad för verksamheten jämfört med tidigare.

I det politiska beslutet från i våras betonas dock att detta i första hand inte handlar om pengar, utan om att säkerställa en effektiv verksamhet och god kvalitet i tjänsterna mot kommuninvånarna. ”Det viktigaste motivet för införandet är att resenärerna kan känna sig trygga i att planerade resor blir av och att dessa sker i rätt tid”, står det i beslutet.

Åsa Allestam, chef för Transportservice säger:

– Nu kan vi styra vem som kör och vi kan ha färre personer som kör. Det ger möjlighet att lära känna den som kör, vilket är särskilt viktigt för resande med särskilda behov och för dem som behöver den tryggheten, att det inte är så många olika personer som tar körningarna.

Flera andra kommuner, som Norrtälje och Stockholm, har hört av sig till Vallentuna och velat veta mer om arbetet med att ta över de samhällsbetalda resorna. Tidigare undersökningar har visat att när en kommun väljer att själv organisera de samhällsbetalda resorna, så ökar antalet nöjda invånare markant.

– Även om det skulle kunna vara en del barnsjukdomar i början, är barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen så positiva och säger att de kommer att ha överseende med det, säger gatu- och parkchef Johan Carselind.

Anneli Leijel

anneli@vallentunanya.se