NYHETER 2022-04-07 KL. 13:30

Nu tar kommunen tillbaka städuppdraget

Av Daniel Bergholm

Sedan 2020 har städuppdragen för skolor och förskolor varit uppdelad mellan serviceavdelningen på Vallentuna kommun och en privat städentreprenör.

Nu tar kommunen tillbaka städuppdraget
UTÖKAR. Förvaltningschefen Poa Hellqvist påpekar att de kommer behöva uttöka personalgruppen när de fått tillbaka samtliga städuppdrag för kommunens skolor och förskolor. Foto: Pressbild

Men i beslut som nyligen tagits kommer samtliga städuppdrag från och med oktober 2022 att vara i kommunal regi.

– Vi får tillbaka hela städuppdraget, säger Poa Hellqvist, förvaltningschef på teknik- och fastighetsförvaltningen på Vallentuna kommun.

Under en tvåårsperiod har Vallentuna kommun inom skolenheterna enbart haft städuppdraget på ett antal skolor och förskolor. På resterande skolor och förskolor har städuppdraget legat på en privat aktör.

– Men nu är allt återigen hos oss. Däremot handlar det enbart om kommunala verksamheter och inte externa, säger Poa Hellqvist.

Utökar personalgruppen
Efter en period av att ha minskat sin egen kostym kommer de framöver i stället att vara i behov att anställa mer städpersonal igen.
– Vi tittar just nu på vad som behövs inför hösten, men det är klart att vi kommer behöva utöka vår personalgrupp, säger Poa Hellqvist.

Den bakomliggande orsaken till den kommande förändringen är med anledning av en utredning som gjorts av Barn och ungdomsförvaltningen.

– I den här utvärderingen har de kommit fram till att det funnits brister i kvalitén hos den privata entreprenören, säger hon.

Ända sedan städuppdragen delades har serviceavdelningen siktat på att återigen ha hand om samtliga städuppdrag inom kommunen. Att det nu blivit på det sättet, ser Poa Hellqvist som ett bra kvitto.

– Vi är jätteglada för den här förändringen. Det har varit vårt mål hela tiden. Att vi kan gå tillbaka till detta upplägg är ett bevis på att vi nu blivit tillräckligt konkurrenskraftiga, säger Poa Hellqvist.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se