NYHETER 2022-10-27 KL. 09:50

Nu vill fler Vallentunabor kunna elda hemma

Av Anneli Leijel

Nu vill fler Vallentunabor kunna elda hemma
AVKOPPLANDE. En kopp te och en bok är både avkopplande och värmande. Foto: Adobe

Allt fler vill hålla värmen hemma genom att sätta in en eldstad.

Till exempel en kamin, öppen spis eller en kakelugn. Det visar statistiken över hur många som lämnat in en ansökan om eldstad till Bygglovsavdelningen på Vallentuna kommun.

– Vi har fått in många fler ansökningar i år. Vi är redan uppe i samma antal ärenden som 2021 och då är det fortfarande två månader kvar på året, säger bygglovshandläggare Anneli Berglund.

Fram till den 20 oktober hade kommunen fått in 94 ansökningar. Under hela 2021 kom det in 74 ansökningar.

För att kunna installera en eldstad i sitt hus, till exempel en kamin, behöver man som fastighetsägare komma in med en bygganmälan till kommunen.

De inskickade handlingarna granskas och är anmälan komplett, det vill säga att alla handlingar som krävs har skickats med, ges ett beslut om startbesked efter 2-4 veckor. Då får eldstaden installeras.

– Men sedan får man inte börja elda förrän skorstensfejare gjort slutbesiktning och att man erhållit ett slutbesked från kommunen, berättar Anneli Berglund.

Hör du till dem som redan har en kamin som kanske är gammal och behöver bytas ut mot en ny? Då kan det hända att du kan hoppa över processen med bygganmälan.

– Om man byter ut en kamin mot en annan likvärdig är reglerna flexibla och det kan finnas skäl att anpassa kraven. Man får kontakta oss och se om det är möjligt, säger Anneli Berglund.

Hon betonar också att vedeldning i sig aldrig bör vara den huvudsakliga uppvärmningen av ett bostadshus.

– Det finns även exempel på områden som av topografin inte lämpar sig för att många använder vedeldning. Till exempel i tätbebyggda bostadsområden i dalgångar där det blir väldigt svårt för röken att stiga upp. Röken kan fastna som ett lock över området och orsaka olägenhet för dem som har problem med luftföroreningar. Särskilt känsliga är barn, äldre, astmatiker och dem som lider av andra luftrörs- och andningsbesvär.

Idag ligger rekommendationen för vedeldning på fyra timmar åt gången, vid två tillfällen per vecka – så kallad ”trivseleldning”. Regeln gäller i detaljplanelagt område, alltså i de flesta villa- och radhusområden.

Linnéa Adlivankin är enhetschef för Kontaktcenter på Vallentuna kommun. Hon berättar att även de har märkt av ökade förfrågningar om eldstäder men också frågor om att sätta upp solpaneler. I de flesta fall kräver installation av solceller varken ansökan om bygglov eller bygganmälan till kommunen.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se