NYHETER 2024-02-22 KL. 09:00

Ny gymnasieutbildning med koll på hästar

Av Daniel Bergholm

Vallentuna gymnasium planerar för ytterligare en inriktning på naturbruksprogrammet. Med start från läsåret 2024-2025 siktar Vallentuna gymnasium mot att införa en ny inriktning på sitt naturbruksprogram. I ett samarbete med Vallentuna ridskola och 4H-gården ska eleverna från årskurs två kunna välja hästhållning som en del av sin lärlingsutbildning.

Ny gymnasieutbildning med koll på hästar
PRAKTISK UTBILDNING. Till att börja med planerar de för fyra elever på den nya inriktningen, för att praktiken ska kunna bli värdefull för eleverna. Foto: Roffe Andersson

På Vallentuna gymnasiums uppmaning har nu utbildningsnämndens arbetsutskott föreslagit att naturbruksprogrammet ska utökas. Tidigare har man haft inriktningarna lantbruk och djurhållning, men från nästa skolår planeras även hästhållning som ett nytt alternativ.

Elevbas finns

För Isabella Poulsen, lärare på naturbruksprogrammet, är detta ett välkommet besked som de eftersträvat länge.

– Det är något som egentligen borde ha funnits redan när vi startade programmet 2019, då vi vet att det finns en elevbas. När vi presenterade idén berättade även ridklubben att det var precis detta som branschen efterfrågade, säger hon.

Till att börja med är planen att fyra elever ska börja på den nya inriktningen. Antalet är satt för att det ska finnas tillräckligt med arbete för eleverna under deras praktikperiod.

– För att söka krävs inga förkunskaper. Vi börjar med fyra och ser vart det leder, men jag har stora förhoppningar om att det ska kunna utvecklas framöver. Jag är mycket entusiastisk över att dra igång det här, säger Isabella Poulsen.

”Attraktiva på marknaden”

Eftersom naturbruksprogrammet är ett lärlingsprogram innebär det att minst 50 procent av utbildningen är praktik, och samarbetet med Vallentuna ridskola (Veda) och 4H blir avgörande.

Under det första året genomför alla elever en grundutbildning där praktiken äger rum på 4H, medan ridskolan kommer att fokusera på hästhållning år två och tre, där det även kommer finnas inslag av ridning.

– Utbildningen handlar mycket om känslan, och den kan man inte läsa sig till på samma sätt. Att få den praktiska erfarenheten är avgörande för att veta om yrket passar en, och med den blir eleverna också mycket attraktiva på arbetsmarknaden, säger Isabella Poulsen.

Klubbas 22 februari

Vallentuna gymnasiums rektor, Johan Klintberg, ser också fram emot att naturbruksprogrammet snart kommer att ha en ny inriktning. Beslutet måste däremot först godkännas av Utbildningsnämnden, vilket förväntas ske den 22 februari.

– Vi anser att vi har den lärarkompetens som krävs, och vi har även märkt att det finns elever från Vallentuna som för närvarande går samma utbildning men i andra delar av Stockholm. Eftersom efterfrågan inom branschen är så pass stor känns det helt rätt.

– Om inget oförutsett händer kommer förslaget godkännas, vilket gör att vi kommer kunna erbjuda den nya inriktningen till hösten, säger Johan Klintberg.

Daniel Bergholm

daniel@vallentunanya.se