NYHETER 2023-06-01 KL. 08:35

Nya arenan för spontanidrott vid Snapptunafältet snart klar

Av Daniel Bergholm

Nya arenan för spontanidrott vid Snapptunafältet snart klar
FÖRVÄNTANSFULL Ahmed Al-Breihi, projektledare för Snapptunafältet, ser fram emot att spontanidrottsplatsen invigs i höst. Foto: Roffe Andersson

Arbetet har pågått sedan 2020 och projektet har kantats av flera svårigheter. Men snart kommer det finnas en 1000 kvadratmeter stor rörelsepark som ska inspirera Vallentunaborna till just rörelse.

Projektet på Snapptunafältet har pågått under flera år. Enligt tidsschemat var det först planerat att parken skulle stå redo i juli 2022, men då det varit en del problem med förutsättningarna på fältet har invigningsdatumet flyttats fram.

I mars 2023 togs det första spadtaget för bygget och nu meddelar kommunen att den kommer stå redo under hösten 2023. Projektet har kostat totalt 9 miljoner kronor.

Dramatisk byggprocess
Rörelseparken är idag placerad på den västra delen av fältet efter att ha flyttats två gånger, bland annat från den norra delen på grund av avsaknaden av parkeringsplatser. Ahmed Al-Breihi, projektledare för Snapptunafältet, berättar att det är en av flera anledningar till att arbetet dragit ut på tiden.

– Det har varit lite drama. Vi har behövt ta hänsyn till allt från fornlämningar, ledningar och översvämningsrisken som har varit påtaglig tidigare på platsen. Men också att kunna hålla ett säkerhetsavstånd till industriområdet på den södra sidan, säger han och fortsätter.

– Nu undviker vi den risken samt har nära till parkeringen vid skolan och Ormsta. Vi vill att man lätt ska kunna ta sig till och från platsen.

Det är fortfarande ett visst avstånd från Rosendalsskolan Norras parkering till rörelseparken. Har ni tagit med det i beräkningen, då den ska vara anspassad för funktionsvarierade?

– När vi pratat med funktionsrådet har de tyckt att det här är en bra lösning. Sedan kommer vi följa upp i framtiden om det behövs justeras på något sätt. Vi har haft och kommer fortsättningsvis ha en löpande dialog både med funktionsrådet och grundsärskolan Olympiaskolan för att det ska kunna fungera för alla.


FÄRDIGSTÄLLS Projektet med Snapptunafältets rörelsepark har pågått sedan 2020 där bland annat över 400 Vallentunabor varit delaktiga. Snart är den redo att invigas. Foto: Roffe Andersson


För att få igenom projektet har Vallentuna kommun samarbetat med projektet Riskful Play genom Korpen Vallentuna och under planeringen har man även tagit del av åsikter från över 400 Vallentunabor. Detta har skett genom medborgardialoger, workshops, digitala enkäter och kontakt med flera skolor för att forma aktivitetsparken utefter behov.

– Just nu ser allt bra ut och enligt byggentreprenören ska det vara klart till slutet på sommaren. Vi planerar för invigning till hösten, men ett exakt datum vågar jag inte lova än. Det kan fortfarande dyka upp problem som måste lösas, säger Ahmed Al-Breihi.

Ett av syftena med rörelseparken är att nå ut till de ungdomar som inte rör på sig regelbundet och få dessa att komma dit och testa på. Spontanidrottsplatsen kommer bland annat innehålla en rullbana för skateboards och kickbikes och en bollavdelning. Det kommer även finnas en upplevelsestig, studsmatta för rullstol och en ljudanläggning anpassad för funktionsvarierade.

– Den ska vara anpassad för funktionsvarierade och där har vi bland annat samarbetat med Olympiaskolan. Anläggningen ska kännas inbjudande på olika sätt. Det ska vara mer lekfullt och locka till spontanidrott, säger han.

Nationellt intresse
Ahmed Al-Breihi menar även på att projektet inte bara är unikt för Vallentuna utan även på en nationell nivå och det finns många utomstående som är intresserade av hur utfallet blir.

– Vi har lagt fokus på att man ska kunna utveckla sina grundmotoriska färdigheter och där finns en stor förväntan nationellt. Vi hoppas att vi ska uppfylla det vi lovat och att Vallentuna kan bli en förebild för fler att ta efter, säger han.
Något som de kommer lägga stor vikt vid efter att invigningen är att följa upp projektet och utvärdera resultatet. Då går man också in i nästa fas, att se till att området utnyttjas.

– Vi behöver se till att den används – både av föreningar, skolor och privatpersoner. Alla ska känna sig välkomna, säger Ahmed Al-Breihi.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se