Klik venligst
NYHETER 2022-01-14 KL. 11:49

Nya priser på Kvarnbadet i sommar

Av Uffe Lindeborg

Avgifterna till Kvarnbadet höjs i sommar – förutom för barn och ungdomar, som får sänkt pris för säsongskortet. Ensamstående betalar fortsatt mer för familjekort än familjer där det finns två vuxna, sett till vad varje vuxen betalar.

Nya priser på Kvarnbadet i sommar
Fritidsnämndens ordförande, Lars Carlsson (C), vid Kvarnbadet. Foto: Roffe Andersson

En vuxen som vill ha säsongskort på Kvarnbadet måste punga ut med 200 kronor mer sommaren 2022, jämfört med sommaren 2021. Det nya priset blir 600 kronor.
– Eftersom det kostar 60 kronor för vuxna och 20 kronor för barn att gå in med enkelbiljett ville vi få till proportionerna även för säsongskort. Barn och unga betalar nu 200 kronor för säsongskort, en sänkning med 100 kronor, säger Lars Carlsson (C), ordförande i fritidsnämnden.
Pensionärer och studenter betalar 300 kronor för ett säsongskort, och 30 för ett badtillfälle.

Innan införandet av nya avgifter har kommunen jämfört priserna med andra utomhusbad i Stockholm.
– Snittet för en endagsbiljett ligger på 80 kronor, och säsongskorten på andra orter kostar mellan 630 och 890 kronor, dyrare än vad det kostar i Vallentuna, säger Lars Carlsson.

Det lilla familjekortet, för den som går själv med sitt eller sina barn, innebär att den vuxna betalar 660 kronor för sig och barnen. I en familj med två vuxna som delar på summan för familjekortet betalar varje vuxen 540 kronor. Det blir alltså billigare för varje vuxen som är sambo eller gift jämfört med den som är ensamstående.
– Om du köper ett dubbelrum på ett hotell funkar det aldrig så att det blir halva priset för att en bor där. Men vi har gjort så att det nästan blir halva priset. För några år sedan införde vi det lilla familjekortet, dessförinnan var ensamstående tvungna att köpa det stora, så det var en förbättring. Vi går mot att höja det lilla kortet mindre än det stora.


Fritidsnämndens ordförande, Lars Carlsson (C), vid Kvarnbadet. Foto: Roffe Andersson


En av anledningarna till att priserna förändras är ökade driftskostnader. Bland annat behövde badet målas om förra våren, och pandemin har påverkat så att det behövts mer personal. Dessutom behövs ett nytt reningsverk (se artikel här intill).

Apropå taxor så var tanken att erbjuda samma priser den dag Kvarnbadet firade 50 år – 1 krona för att gå in. Men covid-19 lade sordin på de planerna.
– Kanske blir det i sommar om pandemin försvunnit, annars får vi ta det när allt normaliserats.

Beslut om taxorna fattas i kommunfullmäktige.

Kvarnbadet ska renoveras för tolv miljoner
Nu ska Kvarnbadet renoveras. Det handlar om rördragning och nytt reningsverk, och fritidsnämnden begär tolv miljoner kronor.

Förra våren lossnade färgflagor i bassängerna på Kvarnbadet. Det krävdes blästring och ommålning för att badet skulle kunna användas. En undersökning av anläggningens skick har gjorts, och åtgärder för reningsverk och dragning av rör beräknades till 12 miljoner kronor.

Det gamla reningsverket har 50 år på nacken. Nu ska ett nytt införskaffas.
– Politikerna har redan beviljat tolv miljoner. Det fina med det nya reningsverket är att det går att separera barn- och vuxenbassäng så det blir mindre störningskänsligt om det händer en ”olycka” i barnbassängen, berättar Lars Carlsson.

Ett tag var det aktuellt att klä in bassängerna för att slippa måla dem i framtiden, men det skulle kosta ytterligare 12 miljoner och den åtgärden är inte aktuell.
– Vi kommer att få måla i framtiden men den ljusa färgen som är nu är kanske mer tilltalande under sommaren än rostfritt stål, säger Lars Carlsson (C), ordförande i fritidsnämnden.

Han berättar att exakt var notan landar är svårt att sia om i dagsläget.
– Det får vi se vid upphandlingen.

Hege Hellström
hege@vallentunanya.se