NYHETER 2024-01-11 KL. 11:20

Nya Regler 2024: En överblick över lagförändringarna

Av Uffe Lindeborg

Från klimatåtgärder till ekonomiska justeringar - här är de viktigaste lagändringarna som träder i kraft detta år.

Nya Regler 2024: En överblick över lagförändringarna
MATAVFALL. Nya regler för matavfall gäller inom EU från årskiftet. Foto: ai-genererad bild från Adobe

Traditionsenligt börjar nya lagar att gälla runt årsskiftet. Denna sammanställning omfattar nya lagar och förordningar samt ändringar i befintliga, som trätt i kraft under andra halvåret 2023 eller senare.

Det är inte alltid lätt att hänga med i förändringar, men vi gör en sammanfattning så att du kan få lite koll på de nya lagarna och förordningarna som utgör en del av samhällets spelregler. En ny lag skapas genom att regeringen presenterar ett förslag, en proposition, för riksdagen, som efter utskottsbehandling fattar beslut om den.

Efter att klimatfrågor, ekonomi och brottsbekämpning debatterats flitigt inom politiken de senaste åren är det inte alls märkligt att det är inom dessa områden som de större lagändringarna genomförs. Sammanfattningsvis märks detta genom strängare källsorteringskrav, lägre skatt på arbete och högre straff för vapenbrott.

Matavfall

Boende i flerfamiljshus kan luta sig mot att det är fastighetsägaren som ska se till att det finns påsar och kärl till matavfallet. Villa- eller radhusägare kan behöva skaffa ett särskilt abonnemang för matavfallsupphämtning. Lagförslaget gäller inte bara i Sverige, utan det är ett nytt EU-direktiv. Definitionen av matavfall har också enligt avfallsdirektivet utvidgats till bioavfall och omfattar därmed trädgårdsavfall och matavfall från butiker och restauranger. Det nya kravet på sopsortering innebär också i praktiken att matavfallskvarnar som släpper ut matrester i avloppet inte längre är tillåtna.

Minskad plastanvändning

I syfte att sänka förbrukning av resurser och för att minska skräpavfall införs ett förbud mot engångsmuggar som innehåller mer än 15 procent plast. Med detta förbud åläggs de som erbjuder hämtmat ansvar att erbjuda sina kunder återanvändbara matlådor och muggar.

Tillfällig skrotningspremie

Regeringen inför en skrotningspremie för 2024 och 2025 i syfte att fasa ut äldre bilar med förbränningsmotorer till förmån för elbilar. Premien går till den som skrotar sin gamla förbränningsbil och ersätter den med en elbil.

Sänkt drivmedelsskatt

Skatten på bensin blir 75 öre lägre jämfört med 2023. Skatten på diesel höjs något från 2023 års nivåer, men är lägre än vad som skulle gällt 2024 enligt dagens regelverk. Direkt efter årsskiftet sjönk priserna på bensin och diesel, men bara någon dag senare beslutade oljeländer att öka priset på drivmedel något.

Sänkt reduktionsplikt

Dieseln blir upp till 5,50 kronor billigare per liter när kraven på inblandning av biobränslen sänks.

Enligt Cirkle K kommer de nya reglerna innebära följande:

- Skatten på bensin sänks med -75 öre/liter inkl. moms.

- Skatten på diesel höjs med +15 öre/liter inkl. moms.

- Skatten på E85 sänks med -19 öre/liter inkl. moms.

- Reduktionsplikten på bensin sänks från 7,8% CO2 reduktion till 6% CO2 reduktion.

- Reduktionsplikten på diesel sänks från 30,5% CO2 reduktion till 6% CO2 reduktion.

Motverka bidragsfusk

En ny möjlighet införs för Arbetsförmedlingen att behandla personuppgifter för att förse Utbetalningsmyndigheten med information. Det införs också en skyldighet för Arbetsförmedlingen att samarbeta med Utbetalningsmyndigheten, andra myndigheter, kommuner, regioner och relevanta parter för att förebygga felaktiga utbetalningar.

Dyrare att anställa unga

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer mellan 15 och 18 år försvinner. Enligt en utredning ska inte åtgärden med rabatt på arbetsgivaravgift ha gett avsedd effekt.

Sänkt skatt på arbete

Pensionärer får lägre skatt när grundavdraget utökas, vilket i praktiken innebär i snitt 1 300 kronor mindre i skatt per person årligen. Dessutom sänks skatten på arbete, vilket väntas sänka skatten med 14 000 kronor per år för en familj med exempelvis en polis och en sjuksköterska, enligt regeringen. Senare under året väntas högre tak för ROT-avdrag.

Plastpåseskatten slopas

Redan vid årsskiftet minskar plastpåseskatten till 50 öre per påse och tunna påsar får en skatt på bara 5 öre. Mot slutet av året kommer skatten på plastpåsar att fasas ut och försvinna helt i november 2024.

Dyrare alkohol, tobak och nikotin

2022 beslutade regeringen att höja skatten på alkohol och tobak både 2023 och 2024. Vid årsskiftet sker nu den andra höjningen sedan det beslutet togs. Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, och tobak ökar med cirka en procent i år. Skatten på öl, vin och andra jästa drycker höjs med cirka 8 procent och skatten på sprit ökar med omkring en procent. Skatten på snus kommer dock att sänkas under 2024, vilket kan göra en dosa tre kronor billigare.

Väktare får nya befogenheter

Ordningsvakter får transportera vissa omhändertagna personer, förstöra beslagtagen alkohol och kroppsvisitera för att identifiera personer.

Skärpt straff för vapenbrott

Det lägsta straffet för grovt vapenbrott höjs från två års fängelse till fyra, maxstraffet höjs från fyra till sju år. Maximala straffet för vapenbrott av normalgraden höjs från tre till fem års fängelse.

Polis får kroppsvisitera utlänningar

Polisen får ökade befogenheter att kroppsvisitera personer vid så kallade inre utlänningskontroller.

En standard på laddare

I slutet av 2024 ska ett flertal elektronikprodukter ha ett och samma ladduttag. Den standarden som kommer att gälla är usb-c, enligt ett EU-beslut. Det innebär att man kan ladda exempelvis mobiltelefoner, läsplattor, handhållna spelkonsoler, små högtalare och tangentbord med en och samma sladd.

Källa: Regeringen.se/DN.se

Uffe Lindeborg

uffe@vallentunanya.se