NYHETER 2023-05-16 KL. 08:32

Nya regler för A-traktorer är på väg

Av Anneli Leijel

Nya regler för A-traktorer är på väg
Foto: Adobe

Flera nya regler är på gång för att få köra A-traktor. EU-kommissionen vill skärpa kraven så att 16-åringar behöver ta ett körkort för A-traktor och nu vill regeringen införa krav på vinterdäck på A-traktorer.

– Regeringen vill snabbt få åtgärder på plats för att öka trafiksäkerheten för A-traktorer. Krav på vinterdäck är ett första steg i linje med de åtgärdsförslag som Transportstyrelsen redovisat, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Regeringens förslag innebär att en A-traktor ska ha vinterdäck från 1 december till 31 mars när vinterväglag råder. Samma krav som gäller för personbilar.

De flesta a-traktorer har redan idag vinterdäck under vintersäsongen, men med det nya kravet att alla ska ha det, väntas antalet olyckor där A-traktorer är inblandade minska.
Regeringens förslag om vinterdäck anmäls nu till EU-kommissionen och sedan tar det cirka tre månader innan regeringen kan fatta det formella beslutet om nya svenska regler.

I dag får 15-åringar som tagit mopedkörkort köra A-traktor, men detta är på väg att ändras. Precis som EU-kommissionen vill den svenska regeringen skärpa reglerna för A-traktorer. Men exakt hur är ännu inte klart.

EU-kommissionen vill införa B1-körkort för ungdomar från 16 till 21 år. Med ett sådant ska man få köra en personbil med en totalvikt på upp till 2500 kilo och med en maxhastighet på 45 km/h.

– A-traktorn är både viktig och nödvändig för många ungdomar, framför allt på landsbygden. Vi kommer att analysera kommissionens förslag med utgångspunkt att fordonen fortsatt ska kunna användas för att säkra frihet och framkomlighet för ungdomar i hela vårt land, säger infrastrukturminister Andreas Carlson.

Kan bli högre hastighet
Kommissionens förslag ska nu förhandlas och först när medlemsstaterna är eniga om hela körkortsdirektivet går det vidare i EU:s beslutsprocess. Hela processen fram tills att ett slutligt beslut fattas brukar ta några år. Enligt förslaget ska sedan de nya reglerna vara på plats inom två år och börja tillämpas efter tre år.

I höstas föreslog Transportstyrelsen skärpta krav för a-traktorer. Några av dessa är: Krav på vinterdäck, Krav på att bälte används, krav på att passagerare färdas på en plats som är avsedd för passagerare och tekniska krav som gör det svårare att trimma fordonen.

Transportstyrelsen håller också öppet för att den lagliga hastigheten kan öka från dagens 30 km/h till 40 km/h, men endast efter att trafiksäkerheten förbättrats och olyckorna där A-traktorer är inblandade har minskat.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se