NYHETER 2024-03-07 KL. 10:30

Nytt samverkansavtal ska bekämpa gängkriminalitet

Av Anneli Leijel

Nytt samverkansavtal ska bekämpa gängkriminalitet
POLIS. Kommunpolis Fredrik Pettersson berättar om det nya samverkansavtalet som ska snabba upp kommunikation mellan berörda parter. Foto: Roffe Andersson

Socialtjänsten i Vallentuna kommun har ingått ett samverkansavtal med socialtjänsten i Stockholms stad och polisen. Det innebär att polisen i brådskande ärenden som rör barn och unga enbart behöver kontakta socialtjänsten i Stockholm, för att komma i kontakt med socialtjänsten i Vallentuna och övriga kommuner som ingår i samarbetet.

– Det här gör vi för att underlätta polisens arbete. Nästan alla kommuner i länet har skrivit på samverkansavtalet, berättar David Gyllenstråle, socialchef i Vallentuna kommun.

Snabb information

Samverkansavtalet handlar om att snabbt kunna dela information. Det gäller i ärenden som rör barn och ungdomar upp till 18 år, som påträffas inom länet och riskerar att fara illa i samband med gängrelaterad brottslighet. De ska också höra hemma i någon av de samverkande kommunerna.

– Om polisen till exempel stöter på en 14-åring på en ort, kan de skicka informationen till Stockholms stads socialjour som fungerar som en hub, letar upp rätt kommun och skickar vidare informationen. Detta är syftet med avtalet, att vi ska ha en kommunikationssamverkan med polisen och Stockholms stad, förklarar David Gyllenstråle.

Genom att polisen har ”en väg in” till socialtjänsten i hela länet via Stockholms socialtjänst, blir arbetet både snabbare och effektivare.

Till att börja med löper samverkansavtalet fram till 31 december 2024.

– Men det blir troligen förlängt tills något annat bättre sätt att samverka dyker upp, säger David Gyllenstråle.

Direktnummer

För att kommunikationen mellan de samverkande kommunerna och socialtjänsten i Stockholms stad ska fungera på bästa sätt, ska alla kommuner tillhandahålla ett särskilt telefonnummer.

– Vi har en särskild telefon som bemannas under arbetsdagarna av olika utvalda funktioner. Under kvällar och helger, utanför ordinarie arbetstid, är det socialjouren nordost som kliver in och tar över det arbetet, berättar David Gyllenstråle.

Samverkansavtalet har tillkommit för att säkerställa att unga som riskerar att fara illa i samband med gängrelaterad brottslighet så snabbt som möjligt får det stöd och den hjälp som de behöver, oavsett var i länet de bor. De samverkande kommunerna åtar sig att omedelbart ta emot ärendet, göra en skyddsbedömning och förhandsbedömning samt därefter handlägga och fatta beslut i ärendet.

INFORMATION. Då och då är poliserna Fredrik Pettersson och Stefan Dahlgren ute och informerar allmänheten om olika saker som berör deras arbete. Foto/Arkiv: Roffe Andersson

Lugnt i norrort

Hur ser det ut i Vallentuna när det gäller barn och unga och den gängrelaterade brottsligheten?

– Det är ganska lugnt. Nordostkommunerna är generellt förskonade från den sortens problematik. Men det finns droger, och det stöder gängkriminaliteten, säger David Gyllenstråle.

Fredrik Pettersson är kommunpolis i Vallentuna sedan ett år tillbaka. Han delar uppfattningen att det är relativt lugnt i Vallentuna när det gäller den gängrelaterade brottsligheten.

– Ja, så är det. Det finns alltid vissa individer i alla kommuner. Men Vallentuna är inget konfliktområde. Det har hänt saker här, men det är inte som på andra ställen, säger Fredrik Pettersson.

På frågan hur läget är rent generellt bland unga i Vallentuna just nu, svarar han:

– Det är inget speciellt som sticker ut just nu. Vi kan inte se någon särskild trend.

Sedan tidigare finns även ett samarbete i Vallentuna kommun mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, SSPF.

– Vi träffas kontinuerligt och det samarbetet fungerar mycket bra, säger Fredrik Pettersson.