NYHETER 2023-11-23 KL. 10:38

Ökad smittspridning av covid -19

Av Uffe Lindeborg

Riskgrupper uppmanas vaccinera sig. Äldre på särskilda boenden i Vallentuna har fått vaccin.

Ökad smittspridning av covid -19
VACCINATION. Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte alla att vaccinera sig, yngre än 65 år klarar sig med tidigare vaccinationer. Foto: Adobe

Just nu råder det stor smittspridning av covid -19 i Stockholmsregionen. Antalet bekräftade fall och antalet som behöver sjukhusvård har ökat de senaste veckorna.

Smittskydd Stockholm har därför beslutat att munskydd ska gälla för alla dem som jobbar nära de patienter som har hög risk att bli allvarligt sjuka, vid till exempel säsongsinfluensa och covid -19. I Vallentuna är vaccinationen på särskilda boenden i full gång.

Att det just nu är stor smittspridning i samhället för flera luftvägsinfektioner är naturligt för den här tiden på året. Samtidigt uppmanas riskgrupper, såsom äldre, gravida eller de som har en sjukdom som gör att de riskerar att bli allvarligt sjuka att vaccinera sig både mot säsongens influensa och covid -19.

Stor spridning

Den 7 november öppnade möjligheten för vaccination och sedan dess är det många som passat på att vaccinera sig. På flera vaccinationsmottagningar har köerna ringlat långa. Madeleine Karlsson är medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Vallentuna kommun. Hon berättar att vaccineringen på kommunens särskilda boenden för äldre startade direkt.

– Alla riskgrupper började vaccineras den 7 november med båda sprutorna, både mot covid och mot influensa och de flesta har hunnit få båda sprutorna, säger Madeleine Karlsson och fortsätter:

– Eftersom det är stor spridning just nu, mycket smitta, görs enligt rekommendation från Smittskydd Stockholm riskbedömningar i varje verksamhet, och vid arbete närmare än två meter från patienten ska munskydd användas.

Med riskbedömning menas att om det blir spridning av en smitta, fler drabbas, så kan ett boende till exempel besluta om att använda munskydd hela dagen, och inte bara vid patientnära arbete. Det går även att rekommendera munskydd för besökare.

Hur ser situationen ut just nu inom kommunens äldreboenden?

– Just nu ser det lugnt ut. Det är mest medarbetare som varit sjuka och då fått som en förkylning, inget allvarligare än så. Eftersom det inte längre finns krav på att testa sig för att se om man har covid, så ska man stanna hemma om man har förkylningssymtom.

För dem som bor på LSS-boenden behöver man själv ta kontakt med vårdcentral och boka en tid för vaccination, berättar Madeleine Karlsson.

– Om det är svårt att få till, då kan det i vissa fall gå att ordna så att vaccination ges i hemmet. Äldre inom hemtjänsten behöver också boka tid på vårdcentral, precis som alla andra äldre, men kan få ledsagning dit om de behöver.

Riskgrupper

Efter pandemin har Folkhälsomyndigheten kommit med ny vägledning för virusorsakade luftvägsinfektioner, såsom covid -19. I denna vägledning är just ”source control” av stor vikt. Det vill säga att personal bär kirurgiskt munskydd i patientnära arbete, för att minska risken att personer som bär på en luftvägsinfektion utan symtom sprider smitta till andra personer i sin omgivning.

Den här hösten rekommenderas äldre över 65 år, samt riskgrupper, att vaccinera sig. Som tidigare gäller att tid bokas via appen Alltid öppet, eller att vaccinering sker på något av de ställen som har drop-in. På 1177.se kan man se vilka ställen det är.

Den som däremot är 0-49 år eller 50-64 år och har vaccinerat sig tidigare, rekommenderas inte att vaccinera sig igen. I de grupperna har de flesta redan ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk. Antingen har immunförsvaret byggts upp av tidigare vaccinationer eller för att man redan har haft covid-19.

Har man däremot inte vaccinerat sig tidigare och tillhör gruppen 50-64 år, är rekommendationen att göra det nu.