NYHETER 2023-12-21 KL. 09:15

Organisationen ger hopp för utsatta kvinnor

Av Daniel Bergholm

För Kvinno- och Tjejjouren i Vallentuna väntar en intensiv period framöver. I 23 år har Kvinnojouren i Vallentuna bistått utsatta kvinnor. Den ideella organisationens engagemang är konstant, men enligt verksamhetschefen Charlotte Englund intensifieras arbetet särskilt efter jul- och nyårshelgerna.

Organisationen ger hopp för utsatta kvinnor
HJÄLPARBETE. Charlotte Englund har jobbat på Kvinno- och Tjejjouren i Vallentuna i två års tid. Där arbetar hon för att hjälpa utsatta kvinnor bort från ohälsosamma relationer. Foto: Roffe Andersson

På Kvinno- och tjejjouren i Vallentuna arbetar många ideellt för att stödja kvinnor i svåra situationer. Huvudsakligen sker kommunikationen över telefon, men vid behov sker även personliga möten, och de har möjlighet att erbjuda skyddat boende.

Under jul- och nyårshelgerna pågår arbetet på samma sätt som resten av året. Telefonen är bemannad alla dagar mellan klockan 08-21, och där kan man nå antingen Charlotte eller någon annan jourarbetare. Enligt Charlotte är det oftast efter dessa högtidshelger som deras arbete behövs som mest.

– Förra året fick jag samtal på julafton, men vår erfarenhet är att direkt efter jul- och nyårshelgerna ökar söktrycket. Det kan bero på att förövaren återvänder till jobbet eller att kvinnan avvaktar för barnens skull, säger Charlotte Englund och fortsätter.

– Men i en kris- och paniksituation är det alltid 112 som man ska ringa.

Psykiskt våld vanligast

Fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt våld. När hon berättar om vad kvinnor söker hjälp för är listan lång.

– Våldet har många ansikten. Men om jag skulle peka ut något så är det psykiska våldet oerhört utbrett i vårt samhälle, säger hon.

När bör man söka hjälp?

– En klyscha är ”gå vid första slaget”, men så tidigt som möjligt. I en sådan relation blir det ofta svårt att säga när, då man blir hjärntvättad i det som kallas normaliseringsprocessen – man vet ingenting annat och i början är man så förälskad att de inte upptäcker när problemen smyger sig på. Oftast är det omgivningen som ser de första tecknen.

I deras arbete är alla kontakter inledningsvis helt anonyma. De omfattas också av tystnadsplikt och har ingen anmälningsplikt.

Förutom Kvinnojouren har de även öppen chattverksamhet för Tjejjouren varje tisdag mellan 19-20:30, även under jul- och nyår.

– I alla våra forum gäller full anonymitet. Många unga tjejer har frågor om allt möjligt - killar, sex, alkohol, droger eller kompisar/föräldrar. Chattverksamheten har fungerat som en effektiv plattform för att dela tankar och prata fritt, säger Charlotte Englund.

Tabubelagt ämne

Att våga lämna en ohälsosam relation kan ta tid, menar Charlotte. Ämnet är fortfarande skamfyllt och tabubelagt i samhället, och det är något som de ständigt arbetar med att förändra.

– Kvinnorna skäms och känner ”hur kunde jag leva med detta”, man klandrar sig själv för att ha varit så hjärntvättad. Där vill vi finnas till och hjälpa att bygga upp självkänslan igen. Men det är viktigt att komma ihåg att det alltid är förövarens fel. Alltid, säger hon.

Vad ger er drivkraft att fortsätta det tunga arbetet?

– Det är att se dessa individer börja blomma upp och må lite bättre. Att de steg för steg tar tag i taktpinnen och känner: ”Nu är det jag som bestämmer”. Det finns vägar ut och där hittar vi som jobbar här drivkraften. Det är belöningen.