NYHETER 2023-11-23 KL. 10:05

Paragon Nordic planerar för flytt från Fabriksvägen

Av Daniel Bergholm

Vallentunas största privata företag tar sikte mot en ny anläggning i Okvista.

Paragon Nordic planerar för flytt från Fabriksvägen
3D. Ett översiktsbild i 3d för Okvista 5, som visar på hur området kan se ut när det är färdigt. Foto: Vallentuna kommun

Vallentuna kommun presenterar nu målet för det kommande verksamhetsområdet i Okvista. Där vill man bygga en ny anläggning som ska stå färdig inom några år. En del av den marken planerar Paragon Nordic att ta plats på, för att kunna fortsätta sin tillväxtresa och samtidigt vara kvar inom kommunen.

I detaljplanen för Okvista 5 planerar Vallentuna kommun för ett nytt verksamhetsområde på den drygt 100 000 kvadratmeter stora markytan. En plats som möjliggör för en aktör inom kommunen att expandera.

Vid ett internt event i Kulturhuset den 10 november presenterade Paragon Nordic, som har sitt huvudkontor i Vallentuna, för första gången sin kommande expanderingsplan.

”Betydelsefullt steg”

Där tar man sikte med en ny fabrik i Okvista, som en del i deras femårsstrategi.

– Vi vill öka kapaciteten för att möta kundernas behov. En fabrik som är mer moderniserad och anpassad för ändamålet är därför ett betydelsefullt steg för framtiden, säger Paragon Nordics VD Lars Blak.

Anläggningen som man har på Fabriksvägen i Vallentuna har funnits sedan 1962. Där tillverkas idag en rad produkttyper, från schampo och hårspray till tvål och solskyddsprodukter. För att ta nästa steg och öka sin kapacitet och produktion planerar man nu för den kommande flytten.

FLYTT. Sedan 1962 har företaget Paragon Nordic funnits på Fabriksvägen i Vallentuna. Nu meddelas att de planerar att flytta till Okvista inom några år, för att kunna expandera sin verksamhet. Foto: Roffe Andersson

– Den satsningen ställer krav på nya och större lokaler. Det har varit en långtgående dialog mellan Paragon och Vallentuna kommun som gjort att den här möjliga lösningen har hittats, skriver man gemensamt i ett pressmeddelande.

Första miljardbolaget

Vallentuna kommun ser det som en viktig del att kunna behålla Paragon inom kommunen. Förslaget för ett nytt verksamhetsområde är ett stort steg för att lyckas med det.

– Paragon Nordic kan bli Vallentunas första miljardbolag och är en viktig spelare som vi mycket gärna vill ha kvar inom kommunen, säger Johan Skog, Kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.

Men än är det en hel del detaljer som återstår innan målsättningen kan bli verklighet. Enligt samhällsbyggnadschefen på Vallentuna kommun, Björn Stafbom, kommer det dröja några år innan flytten kan bli aktuell.

– Först ska detaljplanen för Okvista 5 få laga kraft och sedan måste nödvändiga miljötillstånd säkerställas. Men flytten skulle samtidigt innebära stora fördelar med att transporter och tung trafik flyttas bort från vägar som passerar skolor och bostäder, säger han.