NYHETER 2021-03-05 KL. 09:29

Planen: Lindholmen ska få ett centrum

Av Hege

Planen: Lindholmen ska få ett centrum

PLANOMRÅDE. Åsikterna kring byggplanerna i Lindholmen är många.
Foto: SKÄRMDUMP

Lindholmen ska växa rejält. 400 till 600 nya bostäder ska planeras inom de kommande 15 åren, och det ska bli både torg och bibliotek i det nya centrum som ska skapas.

I dag bor 1 200 personer i Lindholmen – men de ska bli många fler. Vallentuna kommun planerar för 400 till 600 nya bostäder inom åtta områden i Lindholmen.

Det som kanske kommer att märkas mest är det område som i planerna kallas Lindholmen centrum. Arbetet med att ta fram en detaljplan för centrumet har precis påbörjats. Där ska det förutom 300 bostäder i flerbostadshus och radhus bli ett torg, ett bibliotek, en förskola, en lekplats och kommersiella lokaler. Området ska byggas på den åker som ligger tvärs över vägen från Gustav Vasa-skolan. Skolan ska för övrigt byggas om så att det blir fler platser.

Inga höga hus
Vilken sorts kommersiella lokaler det blir är inte klart. Många Lindholmenbor saknar en restaurang.
– Vi ska inte hindra om det finns sådana intressen. Med ett större underlag kan en restaurang bära sig, säger Björn Stafbom, samhällsbyggnadschef.

Frågan är vad de som bor i Lindholmen i dag tänker om planerna. Ett digitalt informationsmöte hölls i våras.
– Jag har inte hört några negativa synpunkter. Tvärt om finns det ett intresse av mer service och mer kollektivtrafik. Sedan blir det diskussioner vid varje detaljplan, det kan vara så att alla inte tagit ställning, säger Björn Stafbom.

Han berättar att det i dag inte finns några restriktioner för höjden på husen.
– Vi kommer inte att gå fram med förslag på några höga hus, utan de måste anpassas till platsen och omgivningen i en lägre skala än vad som byggs nu i centrala Vallentuna.

I södra Lindholmen planeras det för 100 småhus, något kommunfullmäktige fattar beslut om i maj. Planering för 60 småhus i Västra Slumsta påbörjas 2022, när även planeringen för 100 bostäder i Ryan påbörjas.

Digitalt infomöte
Redan i juni kan politikerna anta detaljplanen för Strömgården, ovanför Orkesta IP, där 20 småhus ska byggas. Att klubbhuset vid IP har rivits har ingenting med bostadsbyggandet att göra, enligt Björn Stafbom.

Att ta fram en detaljplan kan ta mellan tre och fem år. Därefter kan det ta två till tre år innan området är utbyggt.

När kommunen hade ett digitalt informationsmöte med boende i Lindholmen handlade frågorna bland annat om Lindholmsvägen, som av många upplevs som farlig.

Utvecklingsområden
Det är Trafikverket som har hand om vägen, men det finns förslag framtagna som ska förbättra trafiksäkerheten. ”Kommunen för en dialog med Trafikverket kring detta och arbetar för att de åtgärder som föreslås också ska genomföras med avsikt att förbättra trafiksituationen längs med Lindholmsvägen mellan Lindholmen och Vallentuna tätort”, skriver kommunen på sin hemsida.

En annan fråga rörde om kommunen kommer att exploatera fler områden i Lindholmen. Svaret blev: ”De utvecklingsområden som vi har föreslagit stäcker sig fram till 2035. Fram till dess har kommunen inga planer i detta att utveckla mer i Lindholmen. Enstaka åtgärder kan uppkomma på andra fastigheter i samband med att fastighetsägare söker bygglov men det rör främst som sagt mindre ändringar som inte kräver planändring”.


igcaption>Johan Karlén, Lindholmen:
– Fy fan. Vi flyttade hit för 24 år sedan för att få lugn och ro. Nu blir det till att flytta ut ännu längre. Vi bor precis vid Roslagsbanan och den är mycket störande redan i dag, nu ska det bli ännu fler avgångar. Det enda positiva är att det kanske blir värdestegring på huset om det blir mer service.

igcaption>Margita Hellberg, Lindholmen
– Jag tycket att man ska bevara den lantliga karaktären. Men om det ska byggas bör det vara billiga hyresrätter för unga, Vallentuna har så få hyresrätter. Det är lätt att komma ut i naturen om man bor i Lindholmen, så den borde bevaras. Jag hoppas på en återvinningscentral så att man slipper ta bilen till Ormsta.
igcaption>Fredrik Engström:
– Jag tycker varken det är bra eller dåligt, det är som det är. Jag har bott här i hela mitt liv, när jag var liten fanns inte ens "Skärholmen" (de rosa husen vid gamla förskolan). Det har byggts och flyttat hit mycket folk de senaste 10-15 åren, så jag hoppas att åtminstone de som kommit under den tiden inte klagar på att den lantliga känslan försvinner.