NYHETER 2024-03-07 KL. 13:05

Plötsligt försvinner trottoaren

Av Victoria Sid

Vid det nybyggda området Kyrkbacken i centrala Vallentuna har en bred trottoar fått Vallentunabor att fundera. Vid kvarterets slut tar trottoaren slut och promenerande får fortsätta sin gång rakt ut i bilvägen på Gärdesvägen.

Plötsligt försvinner trottoaren
VALLENTUNABOR. Theo Warnström, 20 och Melissa Remnert, 20, bor i det nybyggda området Kyrkbacken. De går på den obefintliga vägen varje dag och upplever att det är svårt att inte gå ut i vägen på vintern. Foto: Victoria Sid

När Vallentuna Nya tog sig ut till Gärdesvägen var det flera som upplevde att de inte hade någonstans att ta vägen än rakt ut på den trafikerade vägen. En äldre man hade svårt att ta sig fram med sin rullator. Den grusiga snöhögen som blockerade möjligheten att gå intill rabatten gjorde att han fick gå ut i vägen. Theo Warnström, 20, och Melissa Remnert, 20, bor i det nybyggda området och går längs bilvägen varje dag.

OBEFINTLIG. Vid Kyrkbackens slut tar även vägen slut. Vill man ta sig till det nya området eller bort mot centrum måste man antingen korsa bilvägen eller gå på bilvägen. Det har fått flera Vallentunabor att reagera. Foto: Victoria Sid

– Det är lite störande när det kommer bilar. Framförallt nu när det varit snö. På sommaren är det lite lugnare, säger Theo Warnström.

– Det kommer bilar hela tiden och nu när det varit snö har man varit tvungen att gå ut i vägen, säger Melissa Remnert.

Båda två upplever att det är många äldre som har det svårt att ta sig mellan trottoaren och skördevägen utanför kulturhuset.

– Det hade varit bra om det gick att lösa någonting, säger Theo Warnström.

"Gå på andra sidan"

Johan Carselind, Gatu- och Parkchef på Vallentuna kommun, har inte hört om problemet med den obefintliga vägen tidigare. Marken på området är inte kommunens och därför kan kommunen inte göra något åt avsaknaden av gångväg.

SE ÖVER. Johan Carselind, Gatu- och Parkchef på Vallentuna kommun, har inte hört om problemet tidigare. Från kommunens sida kommer man se över platsen framöver. Foto: Roffe Andersson

– Tanken är att man ska gå på högersidan när man kommer från kulturhuset och där är det en gångbana. Det är där gångbanan är och det är där man ska gå, säger Johan.

Privat ägare

Biten med mark där Vallentunaborna i dag går över tillhör inte kommunen. Därför kan inte kommunen göra något på marken. Om kommunen hade velat göra en gångväg på platsen hade de behövt köpa loss, tvångsinlösa eller komma överrens med markägarna om marken. Det ser inte kommunen som någon lösning på problemet.

– Tanken är ändå att gå på trottoaren på den sidan som den är hela vägen. För att komma över till de nya området måste man korsa vägen, det är om vi ska göra någonting där men det är inget som vi direkt gör nu, säger Johan.

Utmaning att lösa

Ett rimligare alternativ är ett övergångsställe över till andra sidan.

Foto: Victoria Sid

– Vi ska se över men det är två övergångsställen uppe vid kulturhuset och ett vid rondellen och man vill inte ha för tätt med övergångsställen heller, säger Johan.

Men för Vallentunabornas del ser det ut som att de får gå ut i vägen ett tag till. I dagsläget finns inga planer på att göra om området men om problemet får en lösning framöver återstår att se.

–Vi ska titta på om man kan schyssta till där på något sätt, säger Johan.