NYHETER 2024-03-21 KL. 11:06

Protester när kontaktcenter lämnar kulturhuset

Av Victoria Sid

Kommunens kontaktcenter kommer att följa med när kommunhuset byter lokaler vid årsskiftet. Flytten från kulturhuset där kontaktcentret i dag går att besöka kommer att ske i november i år.

– Ett beslut gäller bara till det tas ett nytt beslut har jag lärt mig, säger Gunnel Orselius-Dahl, ordförande i SPF Seniorerna Vallentuna.

Protester när kontaktcenter lämnar kulturhuset
Foto: Victoria Sid

Kontaktcentret som i dag ligger i kulturhuset kommer att bemanna receptionen i kommunens nya lokaler. Enligt Johanna Harling, Kommunikations- och kontaktcenterchef på Vallentuna kommun, flyttar verksamheten för att personalen ska kunna fortsätta leverera god service. Personalen ska även kunna samarbeta tätare med kollegorna på de centrala förvaltningskontoren.

Sedan beslutet har pensionärsföreningarna SPF seniorerna Vallentuna, PRO Vallentuna och RPG Vallentuna gått ihop och protesterat mot flytten. De menar att kontaktcentrets viktigaste funktion, att erbjuda kontakt med medborgarna, kommer drabbas. Gunnel Orselius-Dahl beskriver kulturhuset som ett nav i samhället.

– Vår andemening är att kontaktcenter ska finnas kvar därför att det är ett skäl till att kulturhuset blir levande. Det är en samhällsnytta, alla åldrar kommer dit. Flytten dränerar kulturhuset på en funktion som är väldigt samhällsviktig, säger Gunnel Orselius-Dahl.

PROTEST. "Man tappar hjärtat i kulturhuset", säger Gunnel Orselius Dahl om flytten av kommunens kontaktcenter. Foto: Victoria Sid

Bättre service och tillgänglighet

Sedan invigningen 2018 har kontaktcentret blivit en del av en träffpunkt i kommunen. Satsningen skulle leda till att öka tillgängligheten, öppenheten och förbättra servicen. Att bara några år senare flytta på centret tycker Gunnel Orselius-Dahl känns som bortkastade pengar. Att sträckan till nya kontaktcentret blir längre och att järnvägen behöver korsas motsätter sig också pensionärsföreningarna.

– Ju äldre man blir desto svårare blir det att röra sig och när man ändå är i centrum och handlar är det mycket närmre här än att gå över järnvägen till det nya kommunhuset, fortsätter hon.

Andra sidan järnvägen

Att besöka kontaktcentret menar kommunen är deras minsta kontaktkanal för Vallentunabor, företag och föreningar. I dag väljer en större del i regel att ringa eller mejla. Att avståndet från centrum blir något längre med flytten ser inte Johanna Harling som något problem. Snarare en fördel. I ett mejl till Vallentuna Nya skriver hon:

”Vi har besökare som bor i hela Vallentuna så ”andra sidan järnvägen” beror på varifrån besökaren kommer ifrån. Tillgängligheten kan anses öka då vi kommer ännu lite närmre vår kollektivtrafik för besökare som tagit buss eller roslagsbana.”

SERVICE. Johanna Harling, Kommunikations- och kontaktcenterchef på Vallentuna kommun, flyttar kontaktcentret för att säkra god service och tätare sammarbeten mellan förvaltningskontoren. Foto: Roffe Andersson

Pensionärsföreningarna hoppas att deras skriftliga protester kommer hålla frågan om kontaktcentret levande och att beslutet ändras. De har förståelse för att det måste finnas en reception i kommunhuset och att det behövs personal dit. Men i dagens kommunhus finns redan en reception med personal.

– Vi vill att man ska bevara kontaktcenter där det är, säger Gunnel Orselius-Dahl.

Fram till flytten i november kommer det fortfarande gå att besöka kontaktcentret i kulturhuset.

”Mer information till allmänheten kommer när vi närmar oss”, skriver Johanna Harling.