NYHETER 2024-03-21 KL. 11:05

Rekordmånga kallas till mönstring

Av Martin Olsson

I takt med att värnplikten byggs ut ökar antalet 18-åringar som kallas till mönstring från Vallentuna kommun. I år kallas 149 personer från kommunen – vilket är det högsta antalet sedan värnplikten återinfördes 2017.

Rekordmånga kallas till mönstring
MÖNSTRING. Hörseltest under mönstringen. Foto: Kajsa Lorentzon

Nu kallas 27 900 svenskar födda 2006 till mönstring. Och 149 av dem kommer från Vallentuna, enligt ny statistik från Plikt- och prövningsverket. Det innebär att nästan var tredje invånare i åldersgruppen i kommunen kallas till mönstring. Det är en högre andel än i Stockholms län totalt. I riket som helhet kallas nästan var fjärde person i årskullen.

Antalet kallade i Vallentuna har ökat varje år sedan 2018, som är första året med statistik på kommunnivå (värnplikten återinfördes 2017), och jämfört med 2023 är det 32 fler i år. 2018 kallades som jämförelse 45 artonåringar från Vallentuna till mönstring. Det motsvarade ungefär 11 procent av årskullen född år 2000. Totalt från Stockholms län kallas 6 488 personer födda 2006 i år.

28 procent kvinnor

41 av de som kallats till mönstring från Vallentuna är kvinnor, vilket motsvarar 28 procent av de mönstrande. I absoluta tal är det fler kvinnor än något år sedan värnplikten återinfördes, men 2021 var en större andel av de mönstrande från kommunen kvinnor (47 procent). I riket som helhet är 30 procent av de mönstrande tjejer.

27 värnpliktiga

Nästan alla som fyller 18 under året är skyldiga att fylla i mönstringsunderlaget. Det är en webbenkät med 40 frågor om bland annat hälsa, skolgång och fysik. I år rörde det sig om ungefär 110 000 personer. Det är ett lagkrav att svara på enkäten, och 97 procent gjorde också det. Av dessa kallas alltså 27 900 till mönstring. Den som inte har kallats kan själv göra en ansökan om att få mönstra. Enligt Plikt- och prövningsverket kommer ungefär 8 000 ungdomar att börja grundutbildningen, som är mellan sex och femton månader, under 2025 och 2026. Det är då de första som mönstrar i år kan rycka in.

Av de som skrivits in till någon av Försvarmaktens grundutbildningar det senaste året, från juni 2023 till mars i år, kommer 27 (18 män och nio kvinnor) från Vallentuna. 19 av dessa antogs efter att ha kallats till mönstring.

Enligt Plikt- och prövningsverket påverkas inte värnpliktsutbildningen nämnvärt av att Sverige blivit medlemmar i Nato. För att kunna använda färdigutbildade värnpliktiga krävs att regeringen beslutar om höjd beredskap i Sverige. De värnpliktiga kan då kallas in för att försvara Sverige.

Martin Olsson, Newsworthy