NYHETER 2023-11-23 KL. 10:10

Rekordmånga vildsvinsolyckor under 2023

Av Daniel Bergholm

Redan i början på november är siffran uppe i föregående års toppnotering - så kan man förbättra säkerheten. Antalet olyckor med vildsvin är på väg mot en rekordnotering i Vallentuna i år.

Rekordmånga vildsvinsolyckor under 2023
SVIN I TRAFIKEN. Vildsvin i trafiken har blivit allt mer vanligt på senare tid. Foto: Adobe

I början av november, en månad som ofta beskrivs som viltolyckornas tid, hade 24 vildsvinsolyckor registrerats i Vallentuna under året.

Den siffran tangerar den tidigare toppnoteringen från 2022.

Nyhetsbyrån Newsworthys mätning är gjord från november förra året till oktober i år. Under de senaste 11 månaderna har totalt 184 viltolyckor registrerats i Vallentuna - drygt en olycka varannan dag.

Vanligast är rådjursolyckor, som står för fyra femtedelar av antalet. Men ett annat djur har blivit allt vanligare i de här sammanhangen, vildsvinen.

Ökat i år

Det är något som Jimmy Gustavsson, eftersöksjägare och samordnare i Vallentuna inom Nationella Viltolycksrådet, märkt av i sitt arbete.

– Vildsvin är det som är minst förekommande annars, men i år har det blivit mer - även i Täbyområdet där de inte varit tidigare. Just nu har vi haft väldigt mycket vilt av allt, säger Jimmy Gustavsson.

Att det redan registrerats 24 vildsvinsolyckor i Vallentuna är därmed inte en slump. Men med den intensiva jakt på vildsvin som skett den senaste tiden, påpekar han att antalet har börjat minska i kommunen.

Nyhetsbyrån Newsworthy har kartlagt vilka vägsträckor som haft flest olyckor under året. Generellt är det inte de allra största vägarna som är mest olycksdrabbade, utan de mindre. Väg 268 mellan Grana och Karby är den väg i Vallentuna som det sker överlägset flest viltolyckor, 46. Ungefär hälften så många, 25, har väg 950 som går mellan Ormsta och Lövsta följt av väg 978 mellan Karby och Söderhall, 16.

– Det finns ganska många platser som är extra hårt drabbade. Om någon ringer och säger att det har smällt vid Frösunda station, vet vi exakt vart det är. Viltet har sin plats och vi människor tar bara mer och mer av deras yta. Då är det svårt att undvika olyckor, säger Jimmy Gustavsson.

Den vanligaste tiden på dygnet att vara lite extra uppmärksam på vildsvin är kvällstid (19:30-22:00) och i gryningen (06:00).

OLYCKOR. En karta över samtliga inrapporterade viltolyckor i Vallentuna kommun de senaste tolv månaderna. Foto: Nyhetsbyrån Newsworthy

Hur ofta sker personskador i samband med viltolyckor?

– Inte ofta, men det sker något varje år. Förra året skedde en rådjursolycka i Solsta som slutade illa när bilen vejade. Främst är det älgolyckor som det kan sluta tragiskt - då bilen plockar benen och vikten på älgen sitter högt upp. Som regel åker älgkroppen in genom vindrutan.

I Vallentuna finns ungefär tre mil viltstängsel längs vägarna. Av den sträckan är två kilometer nyuppsatt under 2022 eller 2023. Av olyckorna har 93 procent inträffat på vägsträckor utan viltstängsel. Men enligt experterna är viltstängsel inte ensamt lösningen.

Faunapassager

Forskaren Anders Seiler menar på att det finns ett eftersatt behov av faunapassager. Dessa passager kan vara av olika slag: Hit hör allt från stora ”ekodukter” – broar för djur på motorvägar eller järnvägar – till vägportar för småvägar eller vägtrummor under vägen.

– För att det ska fungera måste vi kombinera stängsel med passager för djur. Helst ska stängslet användas som ledningshjälp mellan säkra passager. Det har man sett internationellt också.Stängsel som leder djur till säkra passager minskar olyckorna.

– Lokalt vill man ha viltstängsel, både för att skydda vilt och jakthundar, och för att bygga bort olyckor. Jag förstår att man gärna vill ha vägen stängslad, men man ser kanske inte då att det uppstår ett behov av att bygga passager också, eller att olyckorna flyttar någon annanstans, säger Andreas Seiler.

Att få till fler faunapassager är Jimmy Gustavsson också inne på. Viltstängsel är bra, men det skjuter på problemet. Där har exempelvis Arningeleden förbättringspotential.

– Tyvärr sker mycket älgolyckor på Arningeleden - som är en naturlig väg för djuren att byta plats på. Där finns inga faunapassager och viltstängslet går inte hela vägen. I jämförelse med Norrortsleden, som har jättefina övergångar, är det något vi saknar där, säger han.

184 inrapporterade olyckor senaste året. Finns där ett stort mörkertal?

– Vi har jobbat mycket med Roslagsbanan - att de skulle börja rapportera och idag är de superduktiga. Däremot skiter bussar och lastbilar fullständigt i det. Inte en enda buss har kört på ett vilt enligt statistiken. Personbilarna har generellt blivit mycket bättre på att ta sitt ansvar, så att vi kan göra vårt jobb - att stoppa djurens lidande.

Om du krockar med ett djur:

Ring 112 om du tror att du har stött ihop med ett djur – vilt eller tamt. Du är skyldig att anmäla olyckan enligt lag, annars registreras det som en smitningsolycka.

Markera platsen där viltet försvann – eller ligger dött – så att en eftersöksjägare kan hitta rätt. Beskriv även vad det är för vilt. Polisen ringer då till en kontaktperson som kan sitt närområde och beordrar ett platsbesök.