NYHETER 2022-05-12 KL. 12:00

Rishögar efter skogsavverkning väcker frågor bland boende i Karby

Av Anneli Leijel

Rishögar efter skogsavverkning väcker frågor bland boende i Karby
RISIGT. Bert Andersson som bor intill skogen gillar inte rishögarna som lämnats kvar. Foto: Roffe Andersson

Det har avverkats skog i Karby och stora högar har lämnats kvar – utan att boende i området vet varför.

– Det har varit någon firma här som kommunen anlitar och avverkat ganska mycket. Det har man nog gjort för att få undan stora träd som kan blåsa omkull och ned på villorna. Men sen har man inte gjort rent efter sig. Det ligger ris överallt, säger Bert Andersson, som bor i området nära skogen.

Att man tagit ner träd kan han förstå, men det han undrar är varför så mycket ris och buskar ligger kvar. Efter påstötningar på Vallentuna kommun, från invånarna i området, har några skogsmaskiner varit tillbaka.

– Då plockade de ganska mycket, men sen tog de inte reda på det, utan körde in det i skogen och tippade det. Jag begriper inte varför de dumpat det i skogen, säger Bert Andersson.

Anders Dagsberg är kommunekolog på Vallentuna kommun. Han berättar att skogsavverkningen i Karby-Brottby är en del av kommunens arbete med att ta hand om bebyggelsenära natur.

För vart och ett av kommunens tätortsområden finns en skötselplan och vart tionde år återkommer man till området. Förra året arbetade man i Lindholmen och Karby-Brottby och i år är det dags för Ekskogen och Kårsta.

– När vi avverkar skog vill vi ta allt på en gång. Det gör att vi lägger upp det och sen hämtar vi allt med lastbil på samma gång. Vi hämtar på flera ställen tills det är klart, säger Anders Dagsberg.
Vid gallringar närmast bebyggelse tas det mesta av riset bort, flisas och säljs som biobränsle. Att en del högar nu ligger kvar kan enligt Anders Dagsberg bero på flera saker.

– Det vi gallrar ska tas emot någonstans. Ibland blir det stopp, de vi lämnar till kan inte ta emot och då kan vi inte ha det liggandes på en lastbil och vänta, därför ligger det kvar i skogen.

Ibland lämnar kommunen också kvar högar i skogen – med flit.

– Det är bra för den biologiska mångfalden att en del lämnas kvar. Andra djur använder sig av det. Svampar och insekter får möjlighet att fortplanta sig i döda träd, fåglar hittar mat i stammarna och sen är kretsloppet igång, säger Anders Dagsberg.

Kan det vara brist på information till kommuninvånarna, som gör att de hör av sig och undrar varför ris och döda träd ligger kvar?

- Vi informerar när de ska börja avverka, hur och varför. Det blir en gräns för hur mycket man kan informera om. Det ingår ju i kommunens uppgift att ta hand om skogen och gör vi inte det, ja då får vi samtal från andra som är missnöjda, säger Anders Dagsberg.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se