NYHETER 2022-01-27 KL. 13:00

Roslagsbanan saknar staket – mitt i centrum

Av Hege Hellström

Vid Korallen finns inget staket mot Roslagsbanan. Både djur och människor kan enkelt ta sig in på rälsen – något Jan Persson vill ändra på.

Roslagsbanan saknar staket – mitt i centrum
Per-Jan pekar ut ett område mitt i Vallentuna centrum där tågrälsen inte avskiljs med någon form av staket alls. Foto: Roffe Andersson

Jan Persson har försökt varna förut: Det finns inget staket vid järnvägen.

– När man åker Roslagsbanan in mot Östra är det staket hela vägen, även i skogen. Men här, i centrala Vallentuna, finns inget. Det är farligt, säger Jan Persson.
Han visar sträckan för Vallentuna Nya. Det är precis norr om Vallentuna station, på väg mot Ormsta, på den sida som vetter mot Korallen.

Sträckan som saknar staket är runt hundra meter. I snön syns spår av en hare som skuttat fram mot rälsen.

När det fanns arbetare vid rälsen har Jan Persson pratat med dem men inget har hänt.

– De orkade väl inte ta det vidare.
Det är SL som ansvarar för säkerheten kring Roslagsbanan.

– Enligt stängsellagen har vi ingen skyldighet att sätta upp stängsel vid Roslagsbanan. SL monterar ändå stängsel och det görs bedömningar från fall till fall när vi väljer att ändå göra det.

– Vi sätter upp stängsel där det anses vara en risk att privatpersoner tar en genväg över spåren. Möjligen har situationen förändrats och vi kanske behöver inspektera platsen du hänvisar till på nytt, skriver Andreas Strömberg, tf presschef för presstjänsten på trafikförvaltningen, i ett mejl till Vallentuna Nya.

Per-Jan Persson har även varnat kommunen för att det saknas staket mot dammen vid fjärrvärmeverket.

– Så här har det sett ut sedan jag flyttade hit för tio år sedan. Jag tänker att barn som tappat en boll lätt kan hamna i vattnet.
Kring dammen finns bara stolpar, som visar var staket stått förut.
– Gällande instängsling av dammar så arbetar kommuner lite olika kring det. Dammen vid E-on har inte staket runt hela dammen, och det har generellt inte andra dammar och vattendrag i kommunen heller. Vi har ingen policy i kommunen som säger att alla vattenytor ska stängslas in, svarar Nicole Sundin, projektledare och parkingenjör på kommunen, via mejl.

Hege Hellström
hege@vallentunanya.se