NYHETER 2020-10-16 KL. 10:56

Så blir nya parkeringen för pendlare i Bällstaberg

Av Anneli

Så blir nya parkeringen för pendlare i Bällstaberg

NYBYGGE. Den nya parkeringen byggs vid infarten till Bällstaberg.
Foto: JOCKE LINDEBORG

Plats för 110 bilar - Inga laddstolpar - Ny gångbana byggs

Lagom till Roslagsbanan börjar rulla mot Vallentuna igen vid Lucia, blir en ny infartsparkering i Bällstaberg klar.

Byggandet av parkeringen vid Bällstabergsvägen, nära infarten till Svamskogsvägen, är redan i full gång.
– Den beräknas kunna öppna i mitten av november och ha 110 parkeringsplatser, berättar projektledare Armen Ohanian.

Inga nya laddstolpar
Det är rätt långt från Bällstabergsvägen till Roslagsbanans station Kragstalund, cirka 500 meter ser det ut som på kartan. Tror ni att infartsparkeringen kommer att användas och hur tar man sig till stationen?
– Denna parkering är ett komplement till den befintliga parkeringen och vi skapar även en gångbana, cirka 150 meter längs Svamskogsvägen. Så vi räknar med att de som pendlar med bil kommer att använda denna yta, säger Armen Ohanian.

Den infartsparkering som finns idag ligger vid Svampskogsvägen. Där finns också ett par laddstolpar för elbilar, något som inte kommer att finnas vid den nya infartsparkeringen.
–Frågan om laddstolpar var aktuell, men det bestämdes att vi inte skulle ha det. Men det finns platser med laddstolpar på den befintliga parkeringen och där kan man utöka antalet om man så vill.

Ingen bevakning
Den nya infartsparkeringen ligger lite avsides. Blir det någon typ av övervakning för att se till att det inte sker några inbrott i bilarna?
–Frågan var aktuell tidigare, men vi bedömde att denna yta inte var mer utsatt än andra parkeringsytor vi har, så därav ingen bevakning. Men det är en fråga som vi kan lyfta igen om anledning ges.

Vad menas med ”om anledning ges”, ska ni vänta tills ett eventuellt inbrott sker i en bil?
–Vi bedömer att risken är minimal då bilarna står där dagtid.
Vilka tider kommer att gälla på infartsparkeringen, kan man stå där när man jobbar natt?
–Det är en pendlarparkering, så det blir timmarna mellan 8 och 18 som är mest aktuella, säger Armen Ohanian.

Byggandet av den nya infartsparkeringen i Bällsta är en del av Vallentunas parkeringsstrategi. Kommunen satsar på infartsparkeringar för att möjliggöra för kombinationsresor. Tanken är att man ska köra bil en del av sträckan och sedan ta andra färdmedel, till exempel buss eller tåg, alternativt cykla eller gå.

Byggandet av dubbelspår på Roslagsbanan mellan Täby kyrkby och Kragstalund har pågått sedan i juni. Den 13 december börjar trafiken rulla som vanligt igen. Nästa sommar sker ytterligare en avstängning då det sista ska färdigställas på sträckan.