NYHETER 2023-10-05 KL. 09:25

Så drabbas Vallentuna när SL ska spara

Av Anneli Leijel

Nu står det klart. Det blir färre avgångar på Roslagsbanan nästa år. Detsamma gäller busslinje 608 Stockholm – Vallentuna.

Så drabbas Vallentuna när SL ska spara
FÄRRE TURER. När väl de nya tågen börjar gå på Roslagsbanan har turtätheten blivit glesare på grund av färre resenärer. Foto: Roffe Andersson

Orsaken till neddragningarna är ökade kostnader, minskat resande efter pandemin och därmed minskade biljettintäkter.

– Att tvingas till neddragningar är inget roligt beslut att ta, men som förutsättningarna ser ut är det tyvärr nödvändigt, säger David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen i Region Stockholm och vd för SL.

Nya resvanor

Busslinje 608 Stockholm – Vallentuna får tre färre avgångar på morgonen och turtätheten på eftermiddagen minskas till 30-minuterstrafik. Sista avgång på linjen blir runt 18.30. Enligt SL är det en anpassning av det förändrade resandet efter pandemin.

Även trafiken på Roslagsbanan kommer under vissa tider att anpassas efter hur många som reser. På kvällarna blir det halvtimmestrafik redan från klockan 20 alla dagar, i stället för som nu från cirka klockan 21.

Under helger kommer halvtimmestrafiken på Kårstagrenen att senareläggas, från cirka klockan 9 till cirka klockan 10. Och under sommaren kommer det att se ut på samma sätt som sommaren 2023, det vill säga att det blir halvtimmestrafik i stället för kvartstrafik under den tid som normalt är rusningstid på eftermiddagen.

SL skriver i ett pressmeddelande att efter pandemin har nya resvanor och mönster hos resenärerna landat på en nivå som ligger 20 procent lägre än resandet 2019. Till stor del beror det på att många stockholmare fortsätter att jobba hemifrån. Det gör att biljettintäkterna, som minskade kraftigt under pandemin, bara har ökat marginellt fram till 2023.

Behov av kapital

Utöver minskade biljettintäkter har kostnaderna för SL ökat kraftigt, framför allt kopplat till högre priser på bränsle på världsmarknaden men också på grund av det ekonomiska läget med prishöjningar på olika varor som är viktiga för investeringar och drift av kollektivtrafiken.

Johan Skog (M) kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, är kritisk till SL:s nedskärningar. Han anser att SL-taxan behöver höjas successivt och att SL behöver hitta nya sätt att finansiera kollektivtrafiken.

– Det skulle till exempel kunna ske genom att öka antalet digitaliserade reklamytor och kommersiella ytor, säger Johan Skog.

Trafikförändringarna träder i kraft den 10 december. Det slutliga beslutet tas av trafiknämnden i Region Stockholm i oktober.