NYHETER 2023-06-01 KL. 08:50

Så enkelt kan minderåriga köpa snus i Vallentuna

Av Daniel Bergholm och Uffe Lindeborg

Så enkelt kan minderåriga köpa snus i Vallentuna
ÄGARBYTE. Han lämnar över två dosor snus. Bilden är arrangerad, vi fotograferade inte vid testtillfället. Foto: Roffe Andersson

För två veckor sedan testade Vallentuna Nya hur lätt ungdomar kan köpa snus i affärer nära grundskolor. I en av affärerna fick testpersonerna köpa snus trots att de visade upp legitimation som visade att de var underåriga.

Redaktionen på Vallentuna Nya har på senare tid nåtts av uppgifter att ungdomar under 18 år kunnat köpa ut nikotin- och tobaksbaserade produkter i Vallentuna. Med anledning av det valde tidningen att genomföra ett testköp vid flera av kommunens livsmedelsbutiker.

Syftet med testet var främst att granska de butiker som ligger i nära anslutning till kommunens grundskolor. Granskningen utfördes i olika delar av Vallentuna där våra anonyma testare hade en ålder på 16 respektive 15 år. Deras specifika mål var att köpa ut snus och detta gjordes en onsdag eftermiddag, då det generellt befinner sig många kunder i butikerna.

Resultatet
Bland dessa sex butiker visade det sig att två valde att sälja snus till våra testare, trots att de inte har passerat den lagliga åldern för att köpa. Vid den ena butiken valde personalen i kassan att kolla på våra testares legitimation. Trots att de tydligt kunde se att de inte var 18 år gamla, sålde de snuset som innehåller nikotin. Vid den andra butiken kollades inte legitimationen från personalen i kassan.

Gregor Hackman, tillförordnad chef på miljö och hälsa Södra Roslagen, som har hand om tillsynsarbetet av livsmedelsbutiker i Vallentuna kommun, påpekar att de årligen genomför tillsynskontroller av verksamheter i Vallentuna och att dessa fungerat som de ska. Men där till genomför de även kontrollköp för att kontrollera butikernas kontroll av legitimation och med pandemin har de inte kunnat bedriva dessa sedan 2019.

Det kan vara en anledning till att resultatet visar på att några verksamheter misslyckades.

– Kontrollköpen är något som ligger högt på vår prioriteringslista att komma igång med igen. Vi ser att det blir effekt och vi märker också att när det blir långa intervaller mellan kontrollköpen så försämras resultaten. Resultatet ni fick i testet är inte bra, förhoppningen är att 100 procent ska klara det. Vi hoppas att när vi får igång dessa igen så kommer utfallet bli annorlunda, säger Gregor Hackman.

Socialchefen David Gyllenstråle är bekymrad över att minderåriga kan köpa snus i Vallentuna.

– Det är tråkigt och bekymmersamt att höra. Syftet med lagstiftningen är tydlig och att det inte respekteras av myndiga personer som säljer tobak är problematiskt.
Vilka är de huvudsakliga utmaningarna som kommunen står inför när det gäller att förhindra minderåriga från att köpa snus?
– Givetvis är det en utmaning ifall vi som samhälle inte känner ett gemensamt ansvar att värna om våra unga och hur tillgängligt vi gör tobak för dem. Där behöver vi alla säkerställa att vi utifrån våra olika roller gör vår del i hur vi tar hand om varandra. En annan sak vi behöver arbeta med är kommunens förmåga att kontrollera tobaksförsäljarna i hur lagstiftningen efterlevs.

Finns det några planer på att förstärka tillsynen och efterlevnaden av förbudet?
– Vi för dialog med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor gällande verksamhetens arbete och mål för att uppnå det bästa för Vallentunas invånare. Där bland annat frekvensen av tillsyn inom de olika ansvarsområdena är en fråga som återkommer.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se
Uffe Lindeborg
uffe@vallentunanya.se