NYHETER 2024-01-25 KL. 11:13

Så många fartsyndare fastnade på bild 2023

Av Daniel Bergholm

Sträckan längs med Arningeleden toppar listan för andra året i följd.

Så många fartsyndare fastnade på bild 2023
I BLICKFÅNGET. Mellan januari - november 2023 fångades drygt 2500 fartsyndare på bild i Vallentuna. Flest blixtar sågs det på Arningeleden. Foto: Roffe Andersson

Under perioden januari-november 2023 registrerades 2,506 fortkörningar i Vallentuna, enligt statistik från Trafikverket och Polisen. Arningeleden, med sträckan Hägerneholm - Vallentuna, toppade med 534 överträdelser. Siffrorna ger en inblick i trafikbeteendet längs de fem övervakade sträckorna i kommunen.

Den senast tillgängliga statistiken från Polismyndigheten visar på att antalet fortkörningar från januari till november förra året. Totalt registrerades 2506 hastighetsöverträdelser i Vallentuna kommun, där förare varit lite för tunga på gaspedalen under resan.

I Vallentuna finns det fem sträckor som är bevakade av fartkameror.

Dessa är:

Upplands Väsby - Vallentuna

Ormsta - Löfsta

Edsbro (Norrtälje) - Söderhall

Karby - Brottby

Hägerneholm (Täby) - Vallentuna

Om man räknar på att den genomsnittliga böteslappen ligger på 1500-4000 kronor, beroende på hur mycket man kör för fort, ger det ett totalbelopp på mellan 3,7 till 10 miljoner kronor. En summa som nog många bilförare i Vallentuna hade velat göra något roligare för.

För andra året i rad fångades flest förare på bild på sträckan Hägerneholm - Vallentuna, längs med Arningeleden. Från januari till november hade 534 hastighetsöverträdelser registrerats. Men det är troligtvis en minskning från 2022, då siffran för hela året landade på 768 stycken.

På motsatt sida av tabellen var sträckan Ormsta - Lövsta, där det skedde minst hastighetsöverträdelser, 433, enligt kamerorna.

Viktiga aspekter att ha med sig är också att mätningen inte tar hänsyn till det dagliga antalet passerande fordon vid varje fartkamera. Det är heller inte enskilda kameror som utvärderats, utan hela sträckor.

Statistiken för sträckorna januari-november 2023 är som följer:

Hägerneholm - Vallentuna

Antalet fortkörningar: 534

Vallentuna - Upplands Väsby

Antalet fortkörningar: 523

Karby - Brottby, länsväg 268/978,

Antalet fortkörningar: 484

Ormsta - Lövsta

Antalet fortkörningar: 433

Edsbro - Söderhall

Antalet fortkörningar: 532

Noterbart är också att siffrorna för antalet fortkörningar på de olika sträckorna var väldigt liknande under det föregående året. Antalet fortkörningar på exempelvis sträckan Edsbro - Söderhall, som 2022 var den blixt-tätataste sträckan i Vallentuna kommun med över 700 fortkörningar, pekar också mot en förbättring 2023.

Även om december inte finns med i statistiken för 2023 så kan det nog skönjas en tydligt trendbrott. Över året 2022 fastnade hela 3607 förare på bild i Vallentuna.

Fakta

Fartkameror i Sverige placeras på olycksdrabbade platser och utrustas med sensorer för att mäta hastighet, ofta via radar eller laser. Vid hastighetsöverträdelser tar de bilder av fordonet och registreringsskylten, ibland även föraren.

Bilderna bearbetas centralt, och vid bekräftad överträdelse skickas böter till fordonets ägare. Syftet är att öka trafiksäkerheten och minska olyckor. Kamerorna aktiveras endast vid hastighetsöverträdelser för att skydda dataskydd och integritet.

Försäkring mot fortkörningsböter: För de som är tveksamma till om det är möjligt att följa hastighetsgränserna på vägarna så finns det knep att ta till. Nu för tiden finns möjligheten att teckna försäkringar som skyddar dig mot böter från både trafikkameror och trafikpolisens hastighetskontroller. Försäkringen täcker däremot inte andra trafikbrott.

Källa: Trafikverket & Polisen

Daniel Bergholm

daniel@vallentunanya.se