NYHETER 2023-11-16 KL. 10:50

Säkerhet: En guide till effektiv anmälan och förebyggande åtgärder

Av Daniel Bergholm

Säkerhet: En guide till effektiv anmälan och förebyggande åtgärder
TRYGGHET. Tips på hur du kan gå tillväga om du blir utsatt för några av de vanligaste brotten. Foto: Uffe Lindeborg

I vardagen kan du hamna i många osäkra situationer. Att besitta kunskapen om vart du kan vända dig för att göra en anmälan eller förebygga bränder i hemmet kan vara en ovärderligt.

Denna artikel fungerar som en guide genom olika processer, från att göra en polisanmälan till att förhindra stölder, men även att tänka brandsäkert inför julen.

Hur gör man en polisanmälan?

För att göra en anmälan kan du antingen ringa 114 14, besöka en polisstation eller anmäla via myndighetens e-tjänst. De enda uppgifter du behöver ge är att tala om vad du heter, ditt personnummer, vad som har hänt och när det hände.

Försök berätta så detaljerat som möjligt om vad du minns. Polisen vill ha dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig under utredningen.

Om det är ett pågående brott eller en akut situation ska du alltid ringa 112.

Så här går du tillväga om du blir utsatt för några av de vanligaste brotten:

Butiksägare:

Polisen var i början av oktober i Vallentuna och under ett informationsmöte med butikerna beskrevs att elva stöldbrott i butik i Vallentuna anmälts hittills under 2023 - en anmärkningsvärt låg siffra.

Polisen tryckte där på vikten av att anmäla brott, oavsett sannolikheten att det går att utreda brottet.

Om varor försvunnit från en butik utan att någon betalat för dem har butiken troligen blivit utsatt för stöld och det kan anmälas via polisens e-tjänst.

Anmälan kan även göras när en kund eller personal observerat hur någon tagit med sig varor från butiken utan att betala för dem.

Att tänka på:

- Se till att ha butikens organisationsnummer samt uppgifter till kontaktperson nära till hands.

- Ha all information om de stulna varorna tillgängligt, så som värde, antal och så vidare.

- Är det fråga om en stöld från privatperson som skett inne i butiken? Använd e-tjänst för att anmäla fickstöld.

Om personal eller kund däremot blivit utsatt för våld eller hot i samband med tillgreppet är det istället fråga om ett rån och ska genast anmälas till polisen via 112.

Inbrott:

Har du blivit utsatt för inbrott i bostad, källare, garage, förråd, fritidshus eller kontor, bör du anmäla det till polisen så fort som möjligt för att spår från brottsplatsen inte ska försvinna.

Tänk på:

- Städa inte på brottsplatsen innan polisen varit där. Vid en teknisk undersökning finns möjlighet att samla in spår från gärningspersonen, exempelvis dna. Det innebär att brottet kan bli löst längre fram om gärningspersonen till exempel grips för ett annat brott. Om du städar innan polis varit på platsen kan spåren försvinna.

- Undvik att beträda brottsplatsen så långt det är möjligt. Täck för sönderslagna fönster tillfälligt om möjligt med plast eller en skiva.

- Är flera personer drabbade ska alla göra varsin polisanmälan.

- Beskriv så utförligt som möjligt vad som har hänt när du anmäler brottet - skador, stöldgods, iakttagelser från platsen.

Kortbedrägeri:

Tusentals svenskar drabbas varje år av kortbedrägeri. Har dina kortuppgifter använts för att göra köp som inte du själv genomfört, med eller utan det fysiska kortet, har du blivit utsatt för kortbedrägeri. Polisanmäl brottet via polisens e-tjänst och kom ihåg att spärra ditt kort hos din bank så att bedragaren inte längre kan använda kortet.

Att tänka på:

- Lämna aldrig ut dina koder eller kortuppgifter till någon som efterfrågar dem i e-post, sms, telefon eller på sidorna du handlar.

- Tillåt inte webbsidan eller appen du handlar genom att spara dina person- och kortuppgifter.

- Var uppmärksam vid uttagsautomaten - det kan vara svårt att se att en uttagsautomat är manipulerad. Om automaten ser annorlunda ut eller om knappsatsen eller kortläsaren går att vicka på bör du välja en annan automat.

- Ta fram kontoutdraget så du vet vilka försäljningsställen som bedrägeriet kan ha skett på.

- Fanns det en bevakningskamera i närheten av där du blivit utsatt kan polisen se vilka personer som fanns i närheten av dig. Någon av dem kanske var bedragaren?

Brandsäkerhet

Vid brand som kräver omedelbar hjälp av räddningstjänsten ska du alltid ringa 112. Om du ringer in är det viktigt att kunna svara på vad som brinner och brandens omfattning.

För att undvika brand i hemmet, här kommer några tips.

Eldstad:

- Skorstensbrand är en av de vanligaste brandorsakerna i småbostadshus. När sot och tjära och restprodukter som finns i skorstenen börjar brinna. Det går att känna igen på att det kommer gnistregn, kraftig rök eller eldslågor ur skorstenen. Om det händer ska man stänga spjällen till lufttillförseln och ringa 112.

- Se till att eldstaden är sotad och kontrollerad av lokala sotaren så den är säker att elda i.

- Elda bara med torr ved. Inte elda med lastpallar, trädgårdsavfall och sådana saker.

- När man eldat färdigt, kontrollera och hantera askan som att den vore varm och lägg den i ett metallkärl med lock. Det får inte hamna i soporna där det kan antända.

Levande ljus:

- Det är viktigt att vara försiktig och ha koll gällande exempelvis adventsljusstakar. Ha alltid levande ljus under uppsikt och undvik ljusstakar i trä som kan ta eld. Man måste även vara mycket försiktig med mossa, glitter och andra lättantändliga juldekorationer.

- Kontrollera julbelysning, adventsstjärnor och sladdar.

- Att inte sladdarna är trasiga eller apparater med glappkontakt eller lampor som kan bli varma i närheten av brännbart material.

Matlagning:

Spisrelaterade olyckor är fortfarande den största anledningen till brand i bostad, varje år, året runt.

- Ha alltid koll på det som står på spisen.

- Använd spisvakt eller timer vid behov.

- Börjar det brinna ska man kväva med lock och inte kasta vatten på brinnande mat eller matfett. Då finns det en risk för explosion i stället.

Källa: Polisen.se & Storstockholms brandförsvar

Daniel Bergholm

daniel@vallentunanya.se