NYHETER 2024-05-08 KL. 10:39

Samarbetsvilja bakom fin utmärkelse

Av Anneli Leijel

Monica Bergström, enhetschef inom socialförvaltningen, har blivit utsedd till Årets chef 2024 i Vallentuna kommun.
– Det känns jätteroligt och jag är extra glad över att utmärkelsen går till socialtjänsten, säger Monica Bergström.

Samarbetsvilja bakom fin utmärkelse

Hon är enhetschef för Öppenvården vuxen, stödboendet Runristaren, Anhörigstöd och VINR-samordnare (våld i nära relation), en del av Individ- och familjeomsorgens utförarverksamhet som både jobbar på bistånd och med förebyggande arbete.

Vallentuna kommun har i flera år delat ut utmärkelsen Årets chef till en av sina medarbetare. Syftet med priset är att lyfta fram goda förebilder.

Det är kommunens egna medarbetare som nominerar och sedan gör kommunledningen en bedömning utifrån fyra kriterier. Det handlar om måluppfyllelse och resultat, svaren på medarbetarenkäten där medarbetarna bland annat sätter betyg på sin arbetsmiljö, samt budget i balans och service och bemötande.

Tror på kollegorna

Temat för årets chefsdag den 26 april där priset delades ut var samarbete.

– Årets chef utmärker sig som ett lysande exempel på gott samarbete, sa kommundirektör Annika Hellberg när hon delade ut diplom och blommor till Monica Bergström.

Del av motiveringen lyder: ”Med en enastående förmåga att söka och ge samarbete är Monica en förebild som chef och ledare. Monica står för samarbete som ledord i många olika former, både inom kommunen och med externa organisationer. Allt för att det ska bli bra för invånarna. Monica har ett välkomnande sätt som får medarbetare och kollegor att känna sig viktiga och att vi kan, tillsammans!”

– Vi jobbar tillitsbaserat och jag har en stark tilltro till mina kollegors förmåga. Jag tror på att vi alla går till jobbet för att vi vill göra rätt och prestera och genom tillit så skapas ett engagemang hos medarbetarna, vilket i sin tur är förutsättningen för att få ett fint resultat, säger Monica Bergström.

Vad är din styrka som chef?

– Min styrka är just samverkan och samarbete. Det är bara tillsammans som vi blir kreativa och kan uträtta stordåd för dem vi finns till för.

Vill prestera

Ett exempel på samverkan är Öppenvården vuxen som är en integrerad mottagning och samarbetar både med beroendecentrum i Stockholm och Minimaria. Det nära samarbetet bidrar till att ingen som behöver stöd och hjälp faller mellan stolarna. Till Öppenvården vuxen kan den vända sig som behöver stöd och behandling i frågor om psykisk ohälsa, beroende, kriminalitet eller våld i nära relationer.

INKLUDERANDE. I år gick priset till enhetschef Monica Bergström, för hennes goda samarbete och välkomnande sätt som får kollegor att känna sig viktiga och att de kan, tillsammans. Foto: Roffe Andersson

– Jag är stolt över att jobba i Vallentuna med chefer, kollegor och det politiska stödet vi har. Ett tydligt exempel på politikernas förtroende var när vi för tre år sedan startade stödboendet Runristaren, säger Monica Bergström och fortsätter:

– Som chef behöver man uppnå ekonomiska hållbara resultat, arbeta med förändring och utveckling. I det arbetet är det viktigt att medarbetarna får hitta sina utvecklingsfrågor tillsammans, inte känna sig begränsade och att de får ta egna initiativ.

Monica har jobbat som ledare, samordnare eller chef sedan 2012 och sedan 2018 som enhetschef.

Vad gör dig till en bra ledare?

– Jag brinner för samverkan, är prestigelös och ödmjuk. Ensam är man ingen. Jag är själv engagerad och glad och jag tror att jag har nöjda medarbetare som vill prestera, för att de precis som jag tycker att vårt arbete är givande och roligt, säger Monica Bergström.