NYHETER 2023-03-02 KL. 08:40

Sjumilaskogens förskola stänger efter sommaren

Av Anneli Leijel

Sjumilaskogens förskola stänger efter sommaren
BOMMAR IGEN. Förskolan Sjumilaskogen i Bällstaberg läggs ned. Därmed försvinner den enda kommunala förskolan i södra Vallentuna. Foto: Roffe Andersson

”Vi ska överklaga beslutet till förvaltningsrätten”, säger Miranda Karlsson som också startat en namninsamling mot nedstängningen. Mer än 270 personer har nu skrivit på.

Den kommunala förskolan Sjumilaskogen som ligger i Bällstabergsskolan ska stänga efter sommaren. Det beslutade barn- och ungdomsnämnden tisdagen den 21 februari. Dagen efter gick ett brev ut till föräldrarna där de uppmanades att välja ny förskola senast i måndags, 27 februari.

– Vi föräldrar är extremt upprörda. Vi upplever att kommunen i smyg skyndat sig att stänga ner en fullt fungerande förskola, utan att vi fått komma till tals, säger Miranda Karlsson.

Hon har själv barn på förskolan och har tagit initiativ till en namninsamling mot att stänga Sjumilaskogen. Den har i skrivande stund över 270 namnunderskrifter. En överklagan av beslutet att stänga förskolan planeras också av den föräldragrupp som Miranda Karlsson är ordförande för.

Hälften så många barn
I höstas startade barn- och ungdomsförvaltningen en utredning av förskolekapaciteten i den sydvästra kommundelen, där Sjumilaskogen ligger. Den blev klar i januari och visade på en överkapacitet, att det i januari 2023 finns 85 platser som står tomma. Utredningen har också tittat på befolkningsprognosen de kommande tio åren och enligt den väntas antalet barn i förskoleåldern minska i området.

Med anledning av detta togs beslutet att stänga Sjumilaskogen, som är den enda kommunala förskolan i området.

På Sjumilaskogen går idag 34 barn. 15 av dessa kommer att börja förskoleklass till hösten så beslutet att stänga förskolan rör de 19 barn som är kvar. Enligt kommunen är förskolan dimensionerad för att ta emot 70 barn.

Att det nu inte ska finnas någon kommunal förskola i området, utan endast fristående alternativ, upprör Miranda Karlsson:

– Kommunen har tillåtit för många privata aktörer att öppna i området. Två av dessa har stängt inom loppet av ett år. Kommunen tar inte ansvar för långsiktighet. Vissa föräldrar väljer en kommunal förskola just för att slippa risktagande.

Camilla Blacker Wallinsson (M) är ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Hon säger:
– Det är naturligtvis olyckligt att det är den kommunala förskolan som har valts bort när vårdnadshavare valt förskola, det är den andra sidan av valfrihetsmyntet. Men som huvudman har vi inte möjlighet att ha en förskola öppen utan ett tillräckligt barnantal.

Eftersom det går färre barn på Sjumilaskogen än vad lokalen kan ta emot, innebär det att en betydande del av förskolans skolpeng går till att betala lokalyta och drift för tomma lokaler. Genom att stänga förskolan kan pengarna i stället gå till personal, fortbildning och läromaterial, säger Camilla Blacker Wallinsson.

– Personalgruppens storlek på förskolan innebär också att om en person är frånvarande, får det stor påverkan på hela personalstyrkan, säger Camilla Blacker Wallinsson.

Saknar konsekvensanalys
Miranda Karlsson säger att hon objektivt kan förstå hur beslutet har landat på bordet, men vänder sig mot genomförandet och underlagen till beslutet.
– Jag anser att det inte gjorts en ordentlig konsekvensanalys av vad det här innebär för barnen och att det är ett spekulativt och förhastat beslut.

Tillsammans med föräldragruppen kommer hon därför att överklaga beslutet om att stänga Sjumilaskogen till förvaltningsrätten.
Bara ett par dagar efter beslutet den 21 februari fick föräldrarna ett brev från kommunen där de uppmanades att söka en ny förskoleplats senast i måndags 27 februari. Det har upprört föräldrar, inte minst för att de omöjligt hinner besöka andra förskolor, innan de gör sitt val.

– Fyra gånger per år har vi en fördelnings- och avstämningsperiod. Vi uppmanar vårdnadshavarna att göra valet nu för att kunna vara med i den fördelningsperiod vi har nu. Valmöjligheten är större nu, men det är inte så att man går bet om man väntar med att välja förskola, säger Camilla Blacker Wallinsson.

Varför är det så bråttom att stänga Sjumilaskogen, hade ni inte kunnat flagga för föräldrarna nu och sagt att vi stänger i januari 2024, om inte fler barn söker sig till förskolan?

– Att vänta ett år hade inte varit optimalt för de barn som går kvar. Att vänta till årsskiftet hade till exempel inte blivit bra för de femåringar som ska över till förskoleklass. Det här är det bästa i en tråkig situation, att byta förskola efter sommaren.

Tagna på sängen
Sandra Rudeberg (S) är andre vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Som oppositionsparti blev de tagna på sängen av det hastiga beslutet att stänga Sjumilaskogen. De är emot stängningen och tycker att kommunen borde se över andra lokallösningar för förskolan.

– Vi visste att utredningen om förskolekapaciteten pågick sen i höstas, men man har inte nämnt Sjumilaskogen överhuvudtaget. Det fick vi höra först på arbetsutskottet och förskoleutskottet, veckan innan beslutet togs i nämnden, säger Sandra Rudeberg och tillägger:

– När det går till på det här viset blir det en odemokratisk process, både för oppositionen och för vårdnadshavarna och det skapar ännu mer misstro mot politiken avslutar Sandra.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se