NYHETER 2020-11-06 KL. 09:06

Skärpta rekommendationer efter ökad smittspridning

Av Anneli

Skärpta rekommendationer efter ökad smittspridning

ÖPPET FÖR UNGA. Alicia, 9 år, kan fortfarande besöka Ninja World och Sports Club, barn under 15 år omfattas inte av folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Sports Club håller öppet med restriktioner - unga upp till 15 år fortsätter att träna

De senaste veckorna har antalet smittade med covid -19 ökat rejält i flera regioner, däribland region Stockholm.

Förra veckan, mitt under pågående höstlov, meddelade folkhälsomyndigheten att det nu är dags att skärpa rekommendationerna. Jobba hemifrån i så stor utsträckning som möjligt, håll barnen hemma från skolan vid tecken på minsta förkylning och undvik sociala kontakter med andra än den närmaste familjen, åtminstone fram till 19 november. Sedan görs en ny bedömning.

Smittspridningen sker nu i alla åldersgrupper och i alla delar av länet, enligt folkhälsomyndigheten. I tisdags konstaterade statsepidemiolog Anders Tegnell att antal smittade har fördubblats den senaste veckan, jämfört med veckan innan. Flera vårdas också på sjukhus för covid -19.

Undvik inomhusmiljöer
Invånarna i regionen rekommenderas att avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som butiker, köpcentrum, muséer, bibliotek, badhus och gym. Undantaget är nödvändiga besök på apotek och i livsmedelsbutiker. Kulturen och idrotten påverkas också, då inga konserter eller föreställningar ska hållas, och inte heller några idrottsträningar eller matcher och tävlingar – men barn och unga från 15 år och neråt får fortsätta träna.

I Vallentuna håller Sports Club med gym och simhall öppet, men har vidtagit flera åtgärder för en trygg träningsmiljö. Bland annat har städrutinerna finjusterats och antalet platser på gruppträningar har minskat. Alla konditionsklasser är tills vidare inställda. Bastu och bubbelpool är avstängda, eftersom det är svårt att hålla avstånd där.

–De under 15 år kan träna som vanligt. Normalt sett kommer unga i sällskap med en förälder, men våra gruppträningsinstruktörer har tid 15 minuter både innan och efter, så föräldrar kan lämna barnen i entrén och sedan hämta dem efteråt, säger Per-Anders Dagborn, verksamhetsansvarig på Sports Club.

För Vallentunas äldre invånare, som sett fram emot att Träffpunkten skulle öppna igen, innebär de striktare riktlinjerna tyvärr att öppningen skjuts på framtiden. Fram tills dess fortsätter utomhusaktiviteterna åtminstone november ut. Sedan tas ett nytt beslut.
På Vallentunas särskilda boenden för äldre och inom LSS införs inga nya rutiner. Men Elvira Avdic, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, säger:
–Det är viktigt att vi även fortsättningsvis arbetar med att begränsa smittspridningen och att följa de allmänna råden. Det handlar bland annat om att arbeta kontinuerligt med att säkerställa god följsamhet till basala hygienrutiner, som grund för att förebygga smittspridning för såväl personalen som de anhöriga som besöker verksamheten.

Hur ser tillgången på skyddsmaterial ut och hur är smittläget på boendena?

–Tillgång till skyddsutrustning är god, enligt den senaste uppgiften jag har, och vi har inga bekräftade smittade.
För alla som har barn i skolan i Vallentuna har ny information gått ut om skärpta rutiner. Inga vårdnadshavare är välkomna på besök den närmaste tiden och all hämtning och lämning av barn sker utomhus. Efter sjukdom, till exempel en förkylning, ska både barn och vuxna stanna hemma tills alla symtom är borta och sedan ytterligare två dagar.