NYHETER 2020-09-11 KL. 09:39

Skolbussar ersätter skoltaxi i Vallentuna

Av Anneli

Skolbussar ersätter skoltaxi i Vallentuna

NYTT INSLAG I GATUBILDEN. Den här hösten har Vallentuna kommun börjat med skolbussar. De ersätter i de flesta fall skoltaxi, för de elever som är i behov av det.
Foto: ANNELI LEIJEL

Skärpta regler för att få skolskjuts för elever som studerar i annan kommun

Från och med höstterminen har skolbussar ersatt skoltaxi i Vallentuna. Reglerna för att få skolskjuts, som oftast består av ett SL-kort, har också stramats åt.

De elever som är folkbokförda i Vallentuna och väljer att gå i skola i en annan kommun kan i vissa fall få skolskjuts – men inte om eleven väljer en friskola.

Alla elever från F-9 kan ansöka om skolskjuts. Det är skollagen som reglerar vilka barn som har rätt till skolskjuts. Jämfört med många andra kommuner har Vallentuna tidigare valt ett generöst förhållningssätt – även elever som går i skola i en närliggande kommun har fått skolskjuts. Men från höstterminen 2020 är det nya, striktare riktlinjer som gäller.

Precis som tidigare är det avståndet till skolan som avgör om en elev är berättigad till skolskjuts. För elever i årskurs F-6 ska avståndet vara minst 3 km och för elever i 7-9 minst 5 km.

Det står Vallentunas elever fritt att välja skola inom kommunen. Om en elev till exempel bor i Kårsta och väljer att gå i Lovisedalsskolan som är kommunal, eller Vittra Vallentuna som är fristående, så får eleven skolskjuts, oftast i form av ett SL-kort som täcker skoltiden. Om samma elev istället väljer att gå i Skolhagenskolan, kommunal skola i Täby kyrkby, så får eleven fortfarande SL-kort. Men om eleven vill gå i en fristående skola i Täby, så får eleven inte SL-kort.
– Om en elevs resväg till anvisad skola, exempelvis Kårstaskolan, är enligt berättigat avstånd, är eleven även berättigad till skolskjuts om den väljer en kommunal skola i annan kommun, förklarar Lisa Dahlman, samordnare av skolskjuts på Vallentuna kommun.

Nytt för detta läsår 2020-2021 är också skolbussar. Vallentuna kommun har köpt in en tjänst där tre mindre bussar körs av Bergkvara buss. Avtalet med dem löper till juni 2022. De ska i så stor utsträckning som möjligt ersätta taxiresor, för de elever som beviljas skolskjuts och inte kan åka kollektivt med SL-kort. Genom att elever åker tillsammans, istället för själva i taxi, blir det också billigare för kommunen.
–Bussarna kör flera rutter. Vi jobbar på nya tidtabeller för att turerna ska passa bättre och ge mindre väntetid för vissa av eleverna på eftermiddagarna, säger Lisa Dahlman.

Man har inte lyckats lägga in rutter för riktigt alla elever. I nuläget är det cirka 35 elever som åker skolbuss. Några elever har skoltaxi.
–Tidigare har det inte funnits ett alternativ till taxi och kollektivtrafik, men vi har identifierat ett behov för de elever som inte har taxi på grund av särskilda skäl. Det görs individuella bedömningar på de elever som ansöker om skolskjuts på grund av särskilda skäl. En viktig del i förändringen är att förbereda eleverna för tiden efter grundskolan, eftersom man inte är berättigad skolskjuts i gymnasiet. Steget mellan taxi och kollektivtrafik blir då mindre när eleven börjar gymnasiet, säger Lisa Dahlman.