Klik venligst
NYHETER 2021-12-09 KL. 16:31

Skolor ska sälja överbliven skolmat

Av Anneli

Skolor ska sälja överbliven skolmat

TILLVARATAGEN MAT. Hur matlådorna kan komma att se ut är oklart, men köparna ska själva stå för lådorna som ska vara av rätt angivet mått.
Foto: ADOBE

Klimatlådan ska bidra till att minska matsvinnet på kommunens skolor

I mitten på januari nästa år kommer några grundskolor i Vallentuna att börja sälja överbliven skolmat. Klimatlådan, som den kallas, ska kosta 25 kronor och säljas i anslutning till skollunchen.

–Tanken är att minska matsvinnet, att inte slänga bort fullt ätbar mat som krävt energi och påverkat miljö och klimat i alla led från jord till bord, säger Charlotte Müntzing, kostchef på Vallentuna kommun i ett mailsvar.

Planen är att försäljning av klimatlådan ska starta i mitten på januari 2022. Hur många skolor som ska delta redan från start är ännu inte klart.

–Uppstarten sker med några pilotskolor, säger Charlotte Müntzing.

Vilka de skolorna är ber hon att få återkomma till, då det ännu inte är riktigt bestämt.

Hur ska försäljningen av skolmaten rent praktiskt gå till?

–Det går till så att köparen tar med en egen matlåda med ett visst förutbestämt mått, plockar från serveringslinjen av den mat som finns kvar och swishar sedan betalningen. Köpet sker under en viss förutbestämd tidpunkt, som är efter skollunchserveringens slut.

Vallentuna Nya har också frågat, men inte fått svar på, hur kommunen ser på risken att man genom att sälja en lunchlåda för 25 kronor konkurrerar med restauranger och caféer i Vallentuna som också säljer lunch, men till ett annat pris.

Vallentuna är dock inte den första kommunen i Sverige som säljer skollunch till lågt pris. Sedan tidigare finns konceptet med klimatlåda bland annat i Avesta, Mora och Mariestad.

Enligt kommunallagen och konkurrenslagen får en kommun inte bedriva konkurrerande verksamhet. Men konceptet med klimatlåda, överbliven skolmat som säljs i anslutning till skollunchen, har hittills inte ansetts konkurrera med krögare på orten.

Falu kommun är en av de kommuner som tittat på möjligheten att sälja skolmat. I en skrivelse om överbliven skolmat skriver kommunen att enligt självkostnadsprincipen får kommuner inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, samt att det i slutänden är domstol som kan förbjuda kommuner att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen.
Eftersom försäljning av överbliven lunchmat inte kan betraktas som en traditionell lunchförsäljning bör det fungera, är slutsatsen.

Enligt livsmedelsverket är det möjligt för kommunala verksamheter att sälja överbliven mat, exempelvis till föräldrar och lärare, som ett led i arbetet för att minska matsvinnet. Kommunen ansvarar då för att en sådan säljverksamhet inte kommer i konflikt med konkurrens- och upphandlingsregler.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se