NYHETER 2023-11-16 KL. 10:40

Skyddsstopp för Kårsta kyrka

Av Daniel Bergholm

Skyddsstopp för Kårsta kyrka
MÖGEL. Under en renovering upptäcktes att kyrkans orgel var mögelansatt. Den måste nu saneras och hela kyrkorummet säkerställas, vilket gör att kyrkan inte kommer hålla öppet under jul. Foto: Roffe Andersson

Sedan den 1 november har ett skyddsstopp införts för Kårsta kyrka. Anledningen är att man, under renoveringen av kyrkans orgel, upptäckte att den var mögelangripen och behövde saneras.

– Då bedömdes det som nödvändigt att införa ett skyddsstopp för kyrkan. Eftersom det kan finnas allergiframkallande partiklar i luften måste vi också gå igenom hela kyrkorummet, säger Per-Johan Svärd, kyrkoherde i Össeby församling.

Vada kyrka ersätter

Den medeltida gråstenskyrkan från 1200-talet stoppar därmed sin verksamhet under julen. Det innebär att inga adventsgudstjänster, dop, begravningar eller den klassiska julottan kommer att hållas i Kårsta kyrka. I stället kommer Vada kyrka att agera primär kyrka.

– Vada kyrka blir mest naturligt då den ligger geografiskt närmast. Vi har redan påbörjat den förflyttningen och bland annat julottan flyttas till Vada kyrka på juldagsmorgonen, säger han.

Enligt Per-Johan Svärd, kyrkoherde för de medeltida kyrkorna i Kårsta, Vada, Össeby-Garn och Angarn, är detta ett nödvändigt stopp. Han påpekar dock att det hade kunnat komma vid en bättre tidpunkt.

– Man kan alltid önska en bättre tajming, då det snart är jul. Samtidigt är det på sätt och vis bra att vi har upptäckt detta och kan åtgärda det nu. Renoveringen kommer ta tid, men då har vi tur som har många vackra kyrkor i närheten, säger han.

Hur har Kårstaborna reagerat?

– Jag upplever att det finns en stor förståelse hos de boende i området och församlingsmedlemmarna som inser att detta är nödvändigt, säger Per-Johan Svärd.

Skyddsstoppet och renoveringen förväntas pågå under ett antal månader. Tidigast våren 2024 kommer kyrkan åter att vara öppen för besökare.

– Det kommer att bli bra i slutändan. När det gäller dop och vigslar så är det fler under den varmare perioden på året, och våren 2024 kommer det att vara som vanligt igen, säger han avslutningsvis.

Daniel Bergholm

daniel@vallentunanya.se