NYHETER 2024-06-27 KL. 14:35

Slut för LIKE – skolämnen tar över

Av Anneli Leijel

LIKE står för lek, idrott, kultur ger energi. I sex läsår har det funnits på schemat för alla elever i årskurs 2 och 3 i Vallentuna. Nu har inte skolan längre tid för projektet.

Slut för LIKE – skolämnen tar över
INTE PÅ SKOLTID. I sex år har barn i Vallentunas skolor fått prova olika idrotter under projektet LIKE. Nu anser regeringen att tiden i skolan inte räcker till för detta. Foto: Adobe

Tanken har varit att ge barnen energi, öka rörelseglädjen och lusten att lära. Men nu är det slut med LIKE. I augusti försvinner ämnet från schemat där det varit en del av elevens val och ersätts med vanliga skolämnen, enligt ett beslut från riksdagen.

– Varje år har det varit cirka 800 elever som haft LIKE på schemat varje vecka, under veckorna 37-17 och vi har samarbetat med cirka tio föreningar varje år, berättar Marie Ivarsson som har varit samordnare för LIKE på Barn- och Ungdomsförvaltningen.

När eleverna haft LIKE har de fått prova på både olika idrotter och aktiviteter inom Kulturskolan i Vallentuna. En förhoppning har också varit att eleverna på detta sätt hittar sin grej, något de vill fortsätta med på fritiden. 45 minuter varje vecka har varit avsatta för LIKE och eleverna har fått prova på fyra aktiviteter under läsåret. Det har varit idrotter som handboll, judo och taekwondo, dans och musikskapande.

GILLADE LIKE. Marie Ivarsson, samordnare på Barn- och Ungdomsförvaltningen hos Vallentuna kommun. Foto: Privat

SO och NO viktigare

Förutom att det finns flera studier som pekar på att rörelse och olika aktiviteter är bra för barns hälsa, har syftet också varit att underlätta för vårdnadshavare genom att eleverna fått prova på aktiviteterna på skoltid och utan kostnad.

I vintras beslutade dock riksdagen att elevens val inom timplanen för årskurs 2 och 3 ska upphöra. I stället ska mer tid läggas på SO- och NO-ämnena. Eftersom LIKE varit en del av elevens val får LIKE inte längre plats inom elevernas skoldag.

– Så på grund av detta kan vi tyvärr inte fortsätta med vår fantastiska satsning i idrott och kultur för våra elever, säger Marie Ivarsson, samordnare för LIKE på Vallentuna kommun.

Regeringen motiverar beslutet att ta bort elevens val med att mer tid behöver läggas på ”viktiga ämnen som SO och NO, där tiden idag inte räcker till.”

– Detta är ett av många steg för att återupprätta en stark kunskapsskola, säger skolminister Lotta Edholm i ett pressmeddelande.

Friluftsliv istället

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2024 och tillämpas i utbildningen från höstterminen 2024. Även om LIKE inte längre finns på schemat kommer kommunens satsning på friluftsliv att fortsätta, berättar Marie Ivarsson.

– Vi fortsätter vår satsning på friluftsliv där Vallentuna kommun har utbildat all fritidspersonal på våra skolor tillsammans med Friluftsfrämjandet.

Fritidspersonalen har fått utbildning i ämnen som utomhuspedagogik, allemansrätt och naturlära, utrustning och säkerhet.

– Utbildningen i friluftsliv är viktig för att kunna ge eleverna fysiska aktiviteter utomhus, samtidigt som kunskapen om djur och natur ökar, säger Marie Ivarsson.