NYHETER 2022-03-24 KL. 12:00

Snart ska utegymmet bli snyggare

Av Daniel Bergholm

Snart ska utegymmet bli snyggare
Utegymmet vid Kvarnbadet ska piffas upp med konstverk. Foto: Roffe Andersson

Det sägs att man äter med ögat, och vid Kvarnbadet i Vallentuna kan du snart även träna med ögat. Konstnären Eva Larsson har anlitats av Vallentuna Kulturförvaltning för att utsmycka ute-gymmet i närheten av badplatsen.

– Gymmets tema är att det ska bjuda in till rörelse på ett kreativt sätt, där har konst möjlighet att bidra, säger Malin Carlsson, Konsthandläggare på Vallentuna Kulturförvaltning.

Kulturförvaltningen och Fritidsförvaltningen har gett konstnären Eva Larsson, som i höstas hade en utställning på Konstkuben i Vallentuna kulturhus, i uppdrag att göra ett konstverk till det befintliga gymmet vid Kvarnbadet.

– Vi fick reda på i förra veckan att hennes skiss är redo att presenteras. Sedan är planen att konsten ska invigas på plats senast september 2022, säger Malin Carlsson.

Än så länge vet de inte om det är en eller flera skulpturer som kommer presenteras i skissen eller hur den kommer se ut. Hennes arbete går också under konstnärlig frihet och det går inte att ändra på, menar Malin Carlsson.
Kostnaden för konstnärens arbete uppgår till 150 000 kronor. I den kostnaden ingår skissarbete och slutförande av verk.

– Under förra året hade vi pengar som vi kunde använda till konst. Det har funnits önskemål tidigare om att införa konst vid det här utegymmet, då passade vi på, säger Malin Carlsson.

Ett speciellt utegym
Anledningen till att de valde just Kvarnbadets utegym är att det här gymmet ska uppmuntra till rörelse, vilket alla inte har samma förutsättningar till som andra.

– Det här gymmet är speciellt på det sättet. Att spegla det är något vi har efterfrågat när vi skrev under avtalet med just den här konstnären, säger hon.

Att få till det här konstprojektet menar hon är en del i arbetet att fortsätta få med offentlig konst i olika miljöer runt om i kommunen.
– Vi har sedan 2018 en policy för konst vid offentlig miljö vid ny- och ombyggnation. Det är ett pågående arbete, säger Malin Carlsson.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se