NYHETER 2024-03-21 KL. 11:00

Socialchefen blir socialdirektör – byter till Järfälla kommun

Av Anneli Leijel

Efter drygt sex år slutar David Gyllenstråle som socialchef i Vallentuna. I mitten av maj börjar han som socialdirektör i Järfälla kommun. Här berättar han om vad som varit tuffast under åren i Vallentuna och varför måndag är veckans bästa dag.

Socialchefen blir socialdirektör – byter till Järfälla kommun
SAMARBETE. Den avgående socialchefen (till vänster, David Gyllenstråle) och socialnämndens ordförande, John Drougett (C) fick berätta om lyckade samarbeten mellan politiker och tjänstemän. Foto: Privat

När David Gyllenstråle började som tillförordnad socialchef i Vallentuna i februari 2018, och sen blev socialchef under hösten samma år, kom han från en tjänst som digitaliserings- och IT-chef. Han är civilekonom men har också arbetat som behandlingsassistent på HVB-hem och inom kriminalvården. När han ser tillbaka på åren som socialchef i Vallentuna är det inte pandemin som varit det tuffaste.

– Den var utmanande på sitt sätt, men vi hade en robust organisation som fungerade väl.

Ständig förändring

I stället berättar han att det är perioden då han precis tillträtt som socialchef som varit den tuffaste.

– Det förvaltningen gått igenom, med stort ekonomiskt underskott, men också att tidigare ledning och styrning inte fungerat, det påverkade organisationens hälsa och kultur. De svårigheter som uppkom då, det var det mest utmanande. Från det fram till idag har det varit en utveckling. Men en utveckling är aldrig linjär, utan det har gått några steg fram och några tillbaka. Då gäller det att se till att stegen framåt blir fler.

Han nämner också överraskningsmomenten. Exempelvis när han som ledare trott att ett verksamhetsområde kommit långt i sitt samarbete med andra, men där det i stället visat sig att man backat litegrann.

– Som ledare gäller det att vara medveten om att det är naturligt att sådant händer, då får man ta omtag.

Gillar måndagar

Som socialchef är hans uppgift att säkerställa en rad saker, säger han. Politikens mål, att lagstiftningen följs, vilken kultur organisationen har och hur man som socialförvaltning tar hand om sina invånare.

Den sociala omsorgen i Vallentuna spänner över allt från äldreomsorg, funktionsnedsättning enligt LSS, missbruk och psykiatri till individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad, integration och mycket mer.

Har samhällets förväntningar på socialtjänsten förändrats under dina år som chef i Vallentuna?

– Ja, förväntningarna på offentlig verksamhet har förändrats. Tidigare har det nästan funnits ett tabu i att känna att jag är i behov av socialtjänsten. Om man har höga förväntningar, då kan det bidra till att man tar hjälp tidigare och det är positivt. Socialtjänsten är en service som vi ger när man behöver det, tillfälligt eller livet ut. Vår verksamhet är också mycket bredare än tidigare, med allt från föräldrastödsprogram till arbetsmarknadsinsatser och stödboenden.

INTERVJU. Härom veckan blev socialchef David Gyllenstråle och John Droguett, ordförande i socialnämnden, intervjuade om hur kommunen arbetar med effektiv äldreomsorg. Det är Svenskt Näringsliv som låtit konsultföretaget ”Ensolution” jämföra ett antal effektiva och mindre effektiva kommuner, där Vallentuna tillhör de effektiva. – Det kommer att visas inom offentlig verksamhet. Det var roligt att vara med och prata om styrning och ledning, säger David Gyllenstråle. Foto: Privat

När du ser tillbaka, vad har varit roligast som socialchef i Vallentuna?

– Det är ingen enskild händelse, utan känslan av gemenskap med kollegorna, det ger mig energi. Min favoritdag är utan tvekan måndagar, för då vet jag att när jag kommer in till kontoret, då får jag träffa engagerade, glada och kloka människor som vill göra socialförvaltningen bättre för invånarna.

Lösningsorienterad

Den 13 maj börjar David som socialdirektör i Järfälla kommun. Vallentuna har cirka 35000 invånare och Järfälla 86000. Det är en betydligt större kommun du kommer till, med många olika områden och människor.

Hur ser du på det?

– Ja, även om det är skillnader här med, mellan till exempel Bällstaberg, Kårsta och Vallentuna centrum, så är Järfälla en mer diversifierad kommun. Storleken på kommunen och de olika behoven som finns är en utmaning som lockar mig. Det finns utsatta områden som verkligen kräver att vi tar oss an dem på rätt sätt, så att utvecklingen fortsätter och vi skapar ett enat samhälle och inte segregerade områden.

I ett pressmeddelande från Järfälla beskriver kommundirektören Vesna Jovic dig som ”…en utvecklingsinriktad chef med fokus på dem vi är till för”. Hur märks det i praktiken?

– Jag är otroligt stolt och glad över att se det Vallentuna kommun och socialförvaltningen gör med hög kvalitet för invånarna. Sen ser jag att saker alltid kan göras bättre. Vi lever i en föränderlig värld och man måste gilla att leda i förändring, komma på nya lösningar och möta nya behov. Har man en inställning och förmåga att gilla och tänka förändring, då blir man utvecklingsinriktad.