NYHETER 2023-10-05 KL. 09:30

Sörgårdens tyg i konflikt med bostadsrättsförening

Av Daniel Bergholm

Ett fasadrenoveringsarbete har pågått under året på Centralvägen i Vallentuna centrum. I samband med det har en tvist uppstått mellan Sörgårdens tygs ägare, Ann-Britt Jansson, och hennes bostadsrättsförening Vikingen.

Sörgårdens tyg i konflikt med bostadsrättsförening
BEKYMMER. Om inte Ann-Britt Jansson kan återställa sin butik till hur det var innan, kommer hon eventuellt behöva säga upp avtalet i december. Foto: Roffe Andersson

Renoveringen, som även inkluderar fönsterbyten, inleddes i februari i år. Efter att arbetet med fasaden inletts var Sörgårdens tyg tvungen att ta ner sina skyltar och markiser för att möjliggöra arbetet.

Tvisten som uppstått handlar om att när den nya fasaden snart är färdigställd, vill ägaren till tygbutiken återgå till det tidigare utseendet. Detta är något som bostadsrättsföreningen motsätter sig, då de anser att det skulle förstöra den nya fasaden.

Stort behov

För Ann-Britt Jansson handlar det om tre markiser som behövs för att skydda materialet i fönstrena från solljus och två större skyltar.

– Jag behöver att dessa sätts upp. Det är viktigt att det syns att jag har en butik samtidigt som mina produkter skyddas. Annars kommer jag inte kunna fortsätta att driva butiken, säger hon.

I den pågående tvisten påpekar Ann-Britt att de har fått ett utlåtande från Hyresgästföreningen. Ett utlåtande som hon menar att hon och bostadsrättsföreningen tolkat på olika sätt.

– Jag tolkar det som att man inte kan förbjuda mig från att sätta upp markiserna och skyltarna igen. Enligt mig är det att återställa det så som det var innan, men de håller inte med, säger hon.

Avtalet kan sägas upp

Om återuppsättningen inte blir av för Sörgårdens tyg menar Ann-Britt Jansson att det kan innebära slutet för en av butikerna som har haft öppet längst i Vallentuna centrum.

– Då kommer jag säga upp mitt avtal i december, vilket då upphör att gälla i september nästa år. Det är mycket beklagligt om det slutar på det här sättet, men jag ser ingen annan lösning om inställningen inte förändras, säger hon.

Vallentuna Nya har kontaktat bostadsrättsföreningen BRF Vikingen, men de har valt att inte kommentera ärendet.