NYHETER 2023-11-23 KL. 10:34

Stopp för trädgårdsavfall i papperssäckar

Av Anneli Leijel

Två gratis hämtningar per år – men storsäck för 280 kronor måste beställas. Två gånger per år har den som bor i småhus gratis kunnat ställa ut upp till 20 papperssäckar, fulla med trädgårdsavfall och bett om hämtning.

Stopp för trädgårdsavfall i papperssäckar
TRÄDGÅRDSAVFALL. Tidigare har man kunnat ställa ut papperssäckar vid tomtgränsen, men numera måste avfallet ligga i en storsäck som kostar pengar. Foto: Adobe

Men från mitten av oktober har den tjänsten tagits bort. I stället måste man beställa en storsäck på en kubik. Säcken kostar 280 kronor, men själva hämtningen är fortfarande gratis.

– Det har visat sig att manuell hantering av papperssäckar skapar problem för hämtningspersonalen. Därför har vi ändrat till storsäck, säger Beri Fajic, avfallshandläggare på Vallentuna kommun.

För den som bor permanent i småhus ingår fri hämtning av trädgårdsavfall två gånger per år i den grundavgift som betalas för sophämtning. För fritidshus gäller detta en gång per år.

Sen regeländring

Det var den 13 oktober som kommunen tecknade ett tilläggsavtal med Prezero som hämtar både hushållssopor och trädgårdsavfall. Det nya avtalet, som innebär att man går från papperssäckar till storsäck när det gäller trädgårdsavfall, började sedan gälla mot kund från den 16 oktober, vecka 42.

Informationen till Vallentunaborna om denna förändring har dock brustit.

– Vi har tyvärr inte hunnit informera kommuninvånarna om de nya tjänsterna i god tid. Avtalet mellan parterna var försenat och sista vecka för insamling av trädgårdsavfall var vecka 45. De abonnenter som hade behov av lämning av trädgårdsavfall fick informationen direkt via entreprenörens kundtjänst samt via kommunens kontaktcenter. Under våren 2024 kommer vi att informera alla villahushåll i god tid innan trädgårdssäsongen startar om vad som gäller, säger Beri Fajic.

Enklare hantering

Madelene Blom är driftledare på Prezero i Vallentuna. Hon berättar att många kommuner frångår manuell hantering av hämtning av trädgårdsavfall i papperssäck. En av orsakerna är att de ofta väger mer än vad de får göra. En annan att papperssäckar ofta blir blöta, både av avfallet och av regn, och ofta spricker. Det framgår av den utredning som föregick beslutet om att slopa papperssäckar.

Tidigare studier inom yrket miljöarbetare visar också att de ofta drabbas av olika förslitningsskador på grund av många lyft.

– Vi har tittat på mängderna trädgårdsavfall som samlats in varje säsong och som då hanterats manuellt i säck. Eftersom vi redan har en sopbil försedd med kran, kunde vi istället erbjuda tjänsten med att hämta trädgårdsavfall i storsäck med maskinell hantering, säger Madelene Blom.

I samband med att tjänsten hämtning av trädgårdsavfall med storsäck lanseras, har ytterligare en tjänst tillkommit, hämtning av fallfrukt i storsäck. Detta eftersom det även visat sig att många felaktigt lägger fallfrukt i trädgårdssäckar.

– Även de som har hämtning av trädgårdsavfall i kärl lägger ibland felaktigt fallfrukt i kärlen, vilket leder till att de blir för tunga och spricker, berättar Beri Fajic.

Pris- och avtalsfråga

Av fallfrukten blir det sedan biogas och biogödsel. De fria hämtningarna av storsäck, och även hämtning av trädgårdstunna för dem som betalar för detta, sker från april till vecka 45, det vill säga början av november.

I år föll löven sent och det är säkert många som inte hann med att få sina löv hämtade. Finns planer på att förlänga trädgårdshämtning november ut?

– Det har vi inte diskuterat. Det är en prisfråga och en avtalsfråga. Men det är något vi kan undersöka och se vad vi kan erbjuda framöver, säger Beri Fajic.

Fakta: Trädgårdshämtning i Vallentuna

Två fria hämtningar av trädgårdsavfall ingår i grundavgiften för sophämtning.

Från 16 oktober 2023 kan boende i hus inte lämna papperssäckar vid tomtgränsen, utan måste beställa en storsäck för 280 kronor. Själva hämtningen är gratis och kan ske från vecka 14-vecka 45.

Annat alternativ:

Hämtning av trädgårdsavfall i tunna 16 gånger per år, från vecka 15 till vecka 45, kostar 943 kronor inklusive hyra av kärl.

Ny tjänst från 16 oktober 2023: Hämtning av fallfrukt i storsäck, 545 kronor.

För att kunna få en säck ska vissa kriterier vara uppfyllda: Avståndet mellan bilens angöringsplats och säcken ska vara minst två meter och maximalt fem meter. Fri höjd över säcken ska vara minst fem meter. Säcken ska placeras minst två meter från fasad utan fönster, träd, stolpar, staket eller dylikt. För säck med fallfrukt gäller att den får väga max 500 kg.

Vid återvinningscentral kan du själv lämna trädgårdsavfall och fallfrukt.

Källa: Vallentuna.se