NYHETER 2021-06-10 KL. 09:00

Tåget till Kårsta stängs av i sex månader

Av Anneli

Tåget till Kårsta stängs av i sex månader

TÅGSTOPP. Från midsommar och resten av året går det inga tåg till Kårsta.
Foto: ROFFE ANDERSSON

På Midsommarafton stängs Roslagsbanan av igen på sträckan Täby kyrkby – Kårsta och ersätts med bussar.

Under avstängningen 25 juni till 16 oktober ska dubbelspårsutbyggnaden mellan kyrkbyn och Kragstalunds station färdigställas. Samtidigt sker flera förbättringar vid Kårsta och Frösunda station – vilket gör att avstängningen Lindholmen – Kårsta fortsätter fram till den 11 december.

"Inte roligt att krångla till det"
SL väljer ofta sommarmånaderna för sina avstängningar, dels för att det vanligtvis är färre som reser med tåget då, dels för att väderleken gör att arbeten kan utföras snabbare och mer effektivt.
– Det är förstås inte roligt att behöva stänga av trafik och krångla till det för kollektivtrafikresenärerna.

–Men de arbeten som genomförs är nödvändiga och denna sommar är det lite färre arbeten än under de senaste åren, säger SL:s trafikdirektör Fredrik Cavalli-Björkman.

När dubbelspåret mellan Täby kyrkby och Kragstalund är klart finns dubbelspår hela vägen från Stockholms östra till Vallentuna. Efter avstängningen kommer också hela kontaktledningssystemet att ha uppgraderats, vilket gör banan mindre störningskänslig.

På sträckan Kyrkbyn – Kragsta ska banan markförstärkas, gång- och cykelvägar byggas klart och övergångar säkras.

På sträckan Vallentuna – Kårsta ska järnvägsövergångar byggas om och göras säkrare. Markförstärkning av banan sker på flera ställen och signalsystem och kontaktledningar uppdateras.

Under juli-augusti kommer det att bullra en hel del i området kring Kårsta station. Då ska SL utföra schaktarbeten, markförstärkningsarbeten och eventuellt en del sprängningar. Det kommer även att vara många maskiner i gång och en hel del byggtrafik i området.

Tågparkering
Norr om Kårsta station ska SL schakta och förlänga spåret för att det ska vara möjligt att parkera ett tåg där. Stationsområdet ska också rustas upp.

Vid Kårsta station byggs även en cykelväg på västra sidan av järnvägen med en övergång strax innan Kårstavägen.

Vid Frösunda ska stationen göras om. SL river plattformen och bygger sedan en ny mittplattform. Bron över Frösundaån ska ersättas och arbetena där börjar med rivning av räls.

Fakta: Kårstalinjens avstängning
Kårstalinjen stängs av på sträckan Täby kyrkby – Kårsta den 25 juni till 16 oktober.
Sträckan Lindholmen – Kårsta är avstängd 17 oktober till 11 december. Under Roslagsbanans avstängning ersätts tåget med bussar från Täby kyrkby station. Den 25-26 juni vänder tågen i Visinge. En vecka i juli, 24-28 juli, stängs hela Roslagsbanan av. Då sker en uppgradering av kontakledningssystemet och byte av växlar på Östra station.

För tågtider och ersättningsbussar se: www.sl.se