NYHETER 2023-10-19 KL. 10:34

Tid att tycka till om Karbys nya mötesplats

Av Anneli Leijel

Dans- och rörelserum, musikrum, ett lugnare rum för studier och så en cafeteria. Så kan Karbys nya mötesplats för unga komma att se ut.

Tid att tycka till om Karbys nya mötesplats
DIALOG. Diskussion kring möjligheterna i Karby. Foto: Roffe Andersson

Under hösten har personal från Ung Fritid i Vallentuna kommun vid två tillfällen träffat ungdomar från årskurs sex och från högstadiet för att ta del av deras tankar om den nya mötesplatsen. Och i lördags var det vårdnadshavarnas tur att tycka till.

– Jag skulle vilja att det blir en trygg mötesplats för unga där de kan göra det som faller dem in, hitta inspiration och nya vänner, säger Sandra Sörensson, en av de föräldrar som var med på träffen i Karbyskolan i lördags.

Sedan tidigare är det beslutat att fritidsgården Haket och biblioteksverksamheten ska samlokaliseras och flytta till Karbyskolan, och till våren 2024 ska en ny slags mötesplats för unga starta där. Just nu renoveras det på skolan och den nya mötesplatsen får cirka 400 kvadratmeter till sitt förfogande.

Landsbygdssatsning

Carl-Johan Wicklund är verksamhetsutvecklare på Ung fritid i Vallentuna kommun och den som hållit i medborgardialogen kring Karbys nya mötesplats.

Vid träffen i lördags var också Anna Lodenius Sjödin, kulturproducent, danslärare Martina Fischer och bibliotekarie Anna Fogelberg med.

– Vi har en kommunal strategi att nå ut till landsbygden och ett fokus på att förbättra och förnya verksamheten i Karby/Brottby. Vi tänker oss en blandad verksamhet och har Östberga kulturhus som inspiration, berättar Carl-Johan Wicklund.

Dialogförslag

En cafeteria, ett dans- och rörelserum, ett lugnare rum för studier och medielab och så en replokal som också ska användas för kulturskolans verksamhet. Det är några idéer som kommit upp i medborgardialogen.

Föräldrarnas åsikter

Inför lördagens träff hade ett brev med inbjudan skickats till alla vårdnadshavare boendes i Karby som har barn som går i årskurs sex till årskurs nio. Trots detta var det inte så många som dök upp.

– Vi hade bra diskussioner. Brainstormade kring olika idéer i två grupper, men det hade varit roligt om ännu fler tagit chansen att komma och tycka till, säger föräldern Sandra Sörensson.

Digital närvaro

Både hon och föräldern Madelene Öhrlund tycker att det vore bra med ett gemensamt instagramkonto för att puffa för alla aktiviteter på den nya mötesplatsen, i stället för att Kulturskolan, Ung fritid och biblioteket ska ha varsitt konto så att man då behöver följa alla tre konton för att få reda på vad som händer.

– Jag är positiv till satsningen här ute. Det är bra för bygden. Jag tror det kan vara lite svårt att upptäcka Kulturskolans verksamhet om man måste ta sig till Vallentuna, så det är bra att Kulturskolan nu ska finnas här. Då tror jag att flera kan vilja börja spela instrument till exempel, säger Madelene Öhrlund.

På vallentuna.se finns en enkät som vårdnadshavare kan fylla i, om vilken roll de tycker att mötesplatsen ska ha, och vilka behov de ser hos sina barn av kurser eller program med kulturskolan och biblioteket.

– Det här känns jättespännande. Efter dialogen vi haft, kommer vi att analysera och sammanställa materialet till en rapport. Den ligger sedan till grund för utformandet av mötesplatsens ungdomsverksamhet, säger Carl-Johan Wicklund.