NYHETER 2021-05-06 KL. 08:35

Trots nya krav - bostadsbyggandet fortsätter

Av Anneli

Trots nya krav - bostadsbyggandet fortsätter

FORTSATT BYGGANDE. Än så länge ändras inte byggplanerna för Vallentuna.
Foto:ADOBE

Vallentuna kommun går vidare med flera av sina bostadsprojekt trots att Trafikverket beslutat om ett nytt riksintresseområde för Arlanda. som påverkar kommunens byggplaner.

– Riksintressepreciseringen för Arlanda är bara ett anspråk som staten har, sedan finns det annat, till exempel kulturmiljö. Vi kommer pröva det här i aktuell planläggning, säger Björn Stafbom, samhällsbyggnadschef på Vallentuna kommun.

Ingen ny översiktsplan
Översiktsplanen för Vallentuna kommun – som sträcker sig ända till 2040 – kommer inte att ändras och det finns heller inte några planer på att ändra de fördjupade översiktsplanerna, som mer i detalj beskriver vad som ska byggas inom vissa områden. Genom länsstyrelsen kommer staten att få möjlighet att tycka till när de olika planerna ska ut på remiss, säger Björn Stafbom.
– Nu närmast, till hösten, är det dags för den fördjupade översiktsplanen över västra Vallentuna tätort. Det är ett stort område som sträcker sig från Gärdesvägen och västerut. I vissa delar här går lågfartsområdet in. Genom vad länsstyrelsen kommer att tycka får vi en första indikation på vad vi kan starta.

Hoppas på elflyg
Exakt hur lågfartsområdena kommer att gå över Vallentuna är oklart, menar Björn Stafbom.
– Preciseringen visar inte flygleder, hur flygen kommer att gå. Hur de ska gå norr om Lindholmen har vi ingen vetskap om. Vi tycker inte att Trafikverket har varit transparent.

Hur många bostäder av de planerade kommer inte att kunna byggas i Vallentuna, om hänsyn tas till Trafikverkets riksintresseprecisering?
– Om det blir strikt som de säger, då är det 1250 bostäder primärt som vi inte kan bygga. Sen är det ytterligare ett antal som vi planerat för i fördjupade översiktsplaner.
Björn Stafbom har trots allt goda förhoppningar om att många av de planerade bostäderna kommer att kunna byggas.
– Det blir kämpigare med planeringen, men vi kämpar på. Vi kan inte bara lägga ner allt. Vi har fortfarande markägare som hör av sig, som vill utöka sin mark och bygga. Dessutom kan det hända saker över tiden.

Till exempel?
– Elflygplan är på väg, läste jag senast idag. Det är svårt att tänka sig att de kommer bullra mer än vad planen gör idag.

– Jag jobbar på att utveckla Vallentuna och ser det här som en temporär vägbula som vi ska över. Vi har inte kastat in handduken eller yxan i sjön. Det handlar om att hela tiden lösa saker under resans gång.

Trafikverkets beslut
Trafikverket har beslutat om en riksintresseprecisering för Arlandas lågfartsflyg.
I de områden där lågfartsflygen går, oftast inrikesflyg, flyger de lägre än jetplanen som går på hög höjd och orsakar därmed buller. Enligt en miljödom som Trafikverket hänvisar till, sänks bullerkravet till 65 decibel vid bostäder, vilket i princip gör det omöjligt att uppföra bostäder inom dessa områden.
Om dagens lågfartsflyg ersätts med el-flyg i framtiden kommer bullret att minska. Det skulle göra det möjligt att bygga bostäder även i områden där lågfartsflyg går.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se