NYHETER 2023-02-16 KL. 08:20

Två hästkrafter röjer undan sjuka träd

Av Daniel Bergholm

Två hästkrafter röjer undan sjuka träd
STARKA Hästarna Duffy och Velina höll den gångna veckan på att rensa upp efter en trädfällning i Upplands Väsby. Under torsdagen kommer de för första gången arbeta i Vallentuna när granar ska fällas i Hövdingaparken. Foto: Roffe Andersson

Hövdingaparken i centrala Vallentuna har idag ett antal granar som anses som riskträd och dessa behövs tas ned. Då väljer Vallentuna kommun att plocka in de två arbetshästarna Duffy och Velina för att få bort träden som kommer fällas.

– Vi gör detta med anledning av att de boende i området är oroliga över att de skadade granarna står så nära bebyggelsen, säger Anders Dagsberg, kommunekolog på Vallentuna kommun.

Vallentuna kommun fortsätter sitt arbete med att använda djur som arbetsredskap för att få bukt med olika problem. Tidigare har de använt får för att få bort parkslide på Olsborgsvägen och i sommar kommer vattenbufflar och bohuskulla-kor att beta vid Vallentunasjön. Nu väljer kommunen i ett nytt projekt att plocka in arbetshästar för att få bort sex-sju granar i Hövdingaparken under torsdagen den 16 februari.

– Vi vill använda djur i så stor utsträckning som möjligt. Det är både miljövänligare och inte ekonomiskt dyrare i jämförelse med maskinerna. Sedan hoppas vi att de här projekten ökar intresset för våra projekt bland Vallentunas invånare, säger Dagsberg.

Skona fornlämningarna
En stor anledning till att man väljer att ta in Duffy och Velina är att man upptäckt flera fornlämningar i parken. För att skona marken och fornlämningarna blev det ett skonsamt alternativ att ta in arbetshästarna i stället för stora arbetsmaskiner.

Enligt Anneli Sjödin på Järva TrädvårdsCenter har de använt arbetshästar under tio års tid runt om i Stockholmsområdet.

– Med arbetsmaskiner tar marken större skada. Vi kommer lägga mycket tid på att få fram dessa fornlämningar under arbetets gång. Det är en ganska liten park och en kort sträcka att dra träden och då passar det bra med hästar.

Under torsdagen kommer Järva TrädvårdsCenter med de två nordsvenska brukshästarna Duffy och Velina till parken för att få bort träden som kommer fällas. Anneli Sjödin berättar att de har jobbat med arbetshästar i tio års tid och att de märkt stora sociala värden med att använda sig av hästar. Varje gång de genomför ett arbete kommer förskolor och äldreboenden dit för att spendera tid med arbetshästarna, något de även hoppas ska ske i Vallentuna under torsdagen.

– Hästarna blir ambassadörer för kommunerna under tiden de är på plats. Av våra besökare är det också alltid någon som aldrig klappat en häst förut. För många äldre som inte varit i närheten av en häst sedan de var små barn väcks också många minnen till liv, säger Anneli Sjödin.

Fler projekt
Det här blir första gången Järva Trädvårdscenter kommer till Vallentuna och Anneli berättar att de med tillförsikt ser fram emot sitt första besök.

– Det ska bli superroligt och vi hoppas att många Vallentunabor dyker upp, säger hon.

Enligt Anders Dagsberg är arbetet i Hövdingaparken ett av flera projekt som man kommer ha med hästar under året.

– Vår plan är att fortsätta använda arbetshästar under fler av våra projekt i bebyggelse nära natur under våren och hösten 2023. Men arbetet runt det är inte helt klart än.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se