NYHETER 2022-06-23 KL. 11:00

”Undersköterska utgav sig för att vara läkare”

Av Uffe Lindeborg

”Undersköterska utgav sig för att vara läkare”
GRANSKAS. Vårdcentralen ska själva ha genomfört en undersökning om en undersköterska. Foto: Roffe Andersson

En undersköterska inom hemsjukvården vid läkarmottagningen Korallen ska enligt annan personal ha utgett sig för att vara läkare.

Personen som har varit anställd som timvikarie ska enligt verksamhetschefen i fortsättningen inte få fler uppdrag hos Korallen.

Personal som agerar visselblåsare i ärendet menar att undersköterskan vid besök hos patienter utgett sig för att vara läkare och rekommenderat medicinjusteringar.

Detta ska ha lett till att patienters sjukdomar försämrats. Personal hävdar att de vid upprepade tillfällen rapporterat om detta till verksamhetschefen och enhetschefen utan att några åtgärder vidtagits.

Uteblivna besök
Personal menar vidare att undersköterskan journalfört att denne varit hos patienter och gjort olika saker som sedan visat sig vara falskt. Ibland har en del personer inte fått besök alls. Detta ska ha lett till att några inte fått den medicin som de har behövt.

I ett brev till Vallentuna Nyas redaktion uppger de att de börjar bli förtvivlade över situationen som uppstått.

Känsligt ärende
Huvudman för verksamheten är Regionen. Enhetschefen Hillevi Jansson var inte pigg på att prata med media om den uppkomna situationen. Hon passade bollen vidare till verksamhetschefen.

– Det här är inget jag kan diskutera med dig. Jag sitter i ett möte och kan inte prata om detta.

Verksamhetschefen, Marie Nilsson Fredriksson besvarar frågor från Vallentuna Nya genom presstjänsten på Regionen.

– Personen det handlar om har timanställts som undersköterska på husläkarmottagningen Korallen. Hen är utbildad läkare och har arbetat som läkare i sitt hemland.

Har inte behörighet i Sverige
När Vallentuna Nya kontrollerar behörigheten hos Socialstyrelsen så uppger myndigheten att personen har sökt läkarlegitimation men fått avslag på detta. Personen har vid ett tidigare tillfälle åtalats för misshandel, men friades av tingsrätten. Vid den utredningen påstod sig undersköterskan vara läkare.

Verksamhetschefen Marie Nilsson Fredriksson menar att ledningen undersökt kritiken mot undersköterskan. Eftersom svaret till tidningen kommer via mejl har redaktionen inte kunnat ställa följdfrågor.

Undersökt ärendet
– Vid granskning av journaler finns inget belägg att hen rekommenderat medicinjusteringar som lett till att patienter lagts in på sjukhus. Vi har inte heller blivit kontaktade av patienter eller anhöriga som kan bekräfta detta. Då visselblåsaren är anonym vet vi inte exakt vilka patienter det gäller. Vi har slumpmässigt ringt upp patienter och frågat om de varit nöjda med hemsjukvårdsinsatserna och på ett ”fint” sätt frågat patienterna om de vet vad hen har för profession. De vi talat med är väl medvetna om att hen är undersköterska.

Flera möten med chefen
– Sjuksköterskor i hemsjukvården har påtalat för chefer att hen inte utfört arbetsuppgifter enligt sjuksköterskas instruktion, t ex har hen gjort extra besök hos patienter som ej kommunicerats med sjuksköterska.

– Närmsta chef har vid flera tillfällen under det senaste halvåret talat med hen gällande hens kommunikation och bristande återkoppling kring patienters hälsotillstånd samt att sjuksköterska i hemsjukvården är arbetsledare för undersköterskor. Samtal har även förts med sjuksköterska. Då samtalen med hen inte lett till förändring av hens arbetssätt är hen inte inbokad på fler pass på husläkarmottagning Korallen.

Verksamhetschefen tillbakavisar kritiken om att ledningen inte gort något i detta ärende.

– Vi behandlar vår personal likvärdigt oavsett om de är tillsvidareanställda eller timanställda. Det innebär bla. att vi har samtal, uppföljningar och vid en eventuell uppsägning undersöker om det finns sakliga grunder för uppsägning.

Vallentuna Nya kommer givetvis att följa upp detta ärende. Har du som anhörig, eller om du själv är patient, något att berätta om? Hör av dig till redaktionen, se redaktionsrutan på sidan 2.

Uffe Lindeborg
uffe@vallentunanya.se